Інструкція для посади "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи монтажу, регулювання та налагоджування особливо складного устаткування;
      - способи вивіряння устаткування;
      - правила випробовування агрегатів та машин під час введення їх у експлуатацію;
      - способи укрупнювального збирання та монтажу будь-яких конструкцій, що пов'язані з монтажем устаткування;
      - правила складання усіх видів з'єднань деталей, складальних одиниць та частин, системи керування, гальмівні системи (механічні, гідравлічні, електричні, пневматичні та комбіновані), а також передавальні приводи (муфтові, зубчасті, пальові тощо).

1.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи, що потребують підвищеної точності, монтаж особливо складного промислового устаткування для усіх галузей народного господарства та конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стропування, переміщання, укладання та розстропування устаткування масою більше 60 т з використанням універсальних засобів такелажу та підйомних кранів.

5.2. Шабрування вузлів та деталей площею понад 0,5 м2.

5.3. Статичне балансування деталей діаметром понад 800 мм.

5.4. Притирання ущільнювальних поверхонь у арматурі діаметром понад 600 мм.

5.5. Гідравлічне та пневматичне випробовування змонтованого устаткування, розрахованого на робочий тиск понад 20 МПа (200 кгс/см2).

5.6. Вивіряння устаткування нівеліром 1-го класу точності та теоделітом.

5.7. Пуск агрегатів і машин та здавання їх в експлуатацію з попередньою наладкою устаткування.

5.8. Монтаж технологічного устаткування, яке надходить вузлами або блоками масою більше 10 т і в зборі більше 15 т, розрахованого на робочий тиск понад 10 МПа (100 кгс/см2).

5.9. Монтаж апаратів колонного типу висотою понад 16 м.

5.10. Монтаж дроби-льно-розмельного устаткування та устаткування сортування та збагачення: дробарок масою більше 10 т, кульових, шахтних та аеробільних млинів.

5.11. Монтаж класифікаторів, сепараторів, пилоуловлювальних апаратів з окремих вузлів та деталей.

5.12. Монтаж сушильних установок, флотаційних машин.

5.13. Монтаж металорізних верстатів та ковальсько-пресового устаткування усіх типів та розмірів масою більше 20 т, а також особливо складних верстатів та пресів, що надходять у розібраному вигляді.

5.14. Монтаж підіймально-транспортного устаткування безперервної дії усіх типів та розмірів.

5.15. Монтаж устаткування переривного транспорту, монтаж кранів усіх типів та їх випробовування.

5.16. Монтаж централізованої системи густого та рідкого змащування.

5.17. Монтаж неагрегованих компресорів незалежно від маси.

5.18. Монтаж вентиляторів та димососів, що постачаються частинами.

5.19. Монтаж та вивіряння цементних печей.

5.20. Монтаж та вивіряння головних приводів, підшипників та барабанів трубних млинів сухого та мокрого подрібнення.

5.21. Монтаж устаткування інших виробництв будівельних матеріалів.

5.22. Монтаж устаткування доменних цехів, аглофабрик та фабрик обгрудкування залізних руд, прокатних цехів, сталеплавильних, феросплавних, дугових вакуумних електропечей.

5.23. Монтаж устаткування коксохімічних виробництв.

5.24. Монтаж устаткування холодильних установок: аміачних конденсаторів, випаровувачів, промпосудин, регулювальних станцій, реверсів, заряджання систем аміаком.

5.25. Випробовування устаткування та здавання системи у незалежно від місткості.

5.26. Установлювання та остаточне вивіряння сталевих конструкцій під устаткування експлуатацію.

5.27. Монтаж металевих та залізобетонних циліндричних резервуарів місткістю понад 1000 м3, сферичних резервуарів та газгольдерів: сталевих колон, підкранових балок та інших сталевих конструкцій з масою елементу чи блока більше 15 т, а також ферм прогоном понад 24 м.

5.28. Укрупнювальне збирання конструкцій печей з панелей та блоків, монтаж труб укрупненими блоками.

5.29. Монтаж екскаваторів з ємкістю ковша 2 м3 і більше, баштових, гусеничних, козлових, мостових, портальних великої вантажопідйомності, земснарядів, бетонно-розчинних та асфальтобетонних вузлів та заводів.