Інструкція для посади "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи монтажу, регулювання та налагоджування складного устаткування;
      - методи вивіряння робіт та контролю у процесі монтажу устаткування та виставлення його у проектне положення;
      - способи запобігання порушень процесу монтажу, особливо під час виставлення піднятого устаткування чи окремого блоку у проектне положення;
      - робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення;
      - вимоги до якості, точності;
      - правила виконання випробувань агрегатів, машин, устаткування під час введення їх в експлуатацію;
      - способи укрупнювального складання блоків і монтажу їх та будь-яких конструкцій, що пов'язані з ними (трубопроводів, металевих технологічних конструкцій тощо);
      - керування вантажопідіймальними кранами під час монтажу;
      - правила експлуатації вантажопідіймальних кранів та механізмів;
      - правила виконання складних такелажних робіт.

1.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж особливо складного, великогабаритного у зібраному вигляді устаткування колонного, баштового, галерейного, реакторного та інших типів з використанням кранів великої вантажопідйомності.

2.2. Застосовує засоби підвищення вантажопідйомності, методи монтажу: повороту навколо нижнього шарніру, двома кранами з ковзанням нижньої частини з пересуванням кранів; з застосуванням спеціальних гідропідйомників великої вантажопідйомності, перервного підіймання окремих блоків, нарощування чи підрощування, а також методами, які потребують підвищеної точності та обережності.

2.3. Монтаж особливо складного і дорогого за вартістю промислового устаткування та пов'язаних з ним конструкцій для всіх галузей народного господарства.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стропування, переміщання, укладання, укрупнювання у блоки та розстропування особливо складного устаткування масою від 60 т до 100 т з використанням спеціальних засобів такелажу та підіймальних кранів і спеціальних пристроїв з вантажопідйомністю 150 т.

5.2. Монтаж у складних, обмежених умовах, через отвори в будівлях, з переміщенням вантажів через будови; в умовах діючого підприємства.

5.3. Монтаж землерийних комплексів (фрезерно-роторних та крокуючих екскаваторів, мостових перевантажувачів грунту), вугільних башт, різних галерей (шихтоподачі, від насосних станцій тощо), машин безперервного лиття заготовок, повітронагрівачів, похилих мостів, паровипарювальних установок, енергоблоків (котлів, турбін, перетворювачів тощо), каталізаторів.