Інструкція для посади "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей;
      - правила перевіряння та приймання фундаменту під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування;
      - способи монтажу складного устаткування;
      - принцип дії сучасного вивіряльного інструменту;
      - способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування, що монтується;
      - будову та принцип дії устаткування;
      - технічні вимоги та допуски до монтажу механізмів і машин;
      - правила здавання в експлуатацію складного устаткування;
      - будову пневматичних й гідравлічних установок, розрахованих на робочий тиск до 20 МПа (200 кгс/см2);
      - будову та принцип дії систем змащування;
      - способи та прийоми монтажу сталевих конструкцій колон, балок, майданчиків обслуговування устаткування, етажерок;
      - способи укрупнювального збирання опорних сталевих конструкцій, у тому числі конструкцій промислових печей;
      - способи з'єднування сталевих конструкцій з устаткуванням;
      - способи встановлювання захисних кожухів.

1.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу промислового устаткування для усіх галузей народного господарства та конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стропування, переміщання, укладання та розстроповування устаткування масою до 60 т з використанням універсальних такелажних засобів та підйомних кранів.

5.2. Комплектування та сортування деталей вузлів устаткування за марками згідно з кресленнями та специфікаціями.

5.3. Перевіряння геометричних розмірів складних фундаментів.

5.4. Припилювання, пришабровування, шліфування та приганяння деталей з точністю до 0,01 мм.

5.5. Шабрування деталей площею до 0,5 м2.

5.6. Статичне балансування деталей устаткування діаметром до 800 мм.

5.7. Монтажне розмічання фундаментів усіх видів.

5.8. Приймання під монтаж.

5.9. Центрування та регулювання механізмів.

5.10. Розмічання, встановлювання та переміщання монтажних осей згідно з проектами під устаткування будь-якої складності.

5.11. Вивіряння устаткування нівелірами 2-го та 3-го класів точності.

5.12. Перевіряння устаткування під підливку під час здавання.

5.13. Перевіряння зазорів у зубчастих зачепленнях згідно з технічними умовами.

5.14. Притирання арматури діаметром до 600 мм.

5.15. Гідравлічне та пневматичне випробовування устаткування, розрахованого на робочий тиск до 20 МПа (200 кгс/см2).

5.16. Монтаж технологічного устаткування, що надходить вузлами або блоками, з загальною масою устаткування від 3 до 10 т та у зборі масою від 10 до 15 т, розрахованого на робочий тиск до 10 МПа (100 кгс/см2).

5.17. Монтаж устаткування колонного типу висотою до 16 м.

5.18. Монтаж дробильно-розмельного устаткування та устаткування сортування та збагачення: грохотів масою більше 5 т, дробарок масою до 10 т.

5.19. Монтаж металорізних верстатів та ковальсько-пресового устаткування масою від 1 до 20 т, що надходять у зібраному вигляді.

5.20. Збирання складних верстатів та ковальсько-пресового устаткування, що надходять у розібраному вигляді.

5.21. Монтаж підіймально-транспортного устаткування безперервної дії з потужністю моторів 10 кВт і більше, підіймально-транспортного устаткування перервної дії.

5.22. Монтаж механізмів пересування кранів, вантажних візків, запасовування поліспастів.

5.23. Монтаж автоматичних централізованих систем густого та рідкого змащування, прокатних станів з обпресовуванням систем густого змащування.

5.24. Монтаж компресорних і насосних агрегатів масою до 1 т.

5.25. Монтаж вентиляторів і димососів, що надходять у зібраному вигляді.

5.26. Монтаж насосів розмельного устаткування та устаткування сортування та збагачення: грохотів масою більше 5 т, дробарок масою до 10 т.

5.27. Монтаж насосів масою до 75 т, електричних двигунів масою до 0,5 т.

5.28. Монтаж трубопроводів до 200 мм, розрахованих на умовний тиск від 4 до 10 МПа (40-100 кгс/см2).

5.29. Монтаж окремих вузлів цементних печей, блоків корпусу, допоміжних приводів, гідроупорів.

5.30. Монтаж устаткування доменних цехів: свердлильних машин, пристроїв для сушіння жолобів, повітронагрівачів, пилоуловлювачів, устаткування розливальної машини.

5.31. Монтаж устаткування аглофабрик і фабрик обгрудкування: каркасів машин, вакуум-камер.

5.32. Монтаж устаткування холодильних установок: маслозбирачів, масловідділювачів, регулювальних станцій.

5.33. Заряджання системи розсолом.

5.34. Гідравлічні випробовування розсільної системи.

5.35. Пневматичне випробовування аміачної системи.

5.36. Монтаж конструкцій галерей та етажерок, укрупнювальне збирання сталевих кроквяних і підкроквяних ферм, колон, панелей покрівлі.

5.37. Укрупнювальне збирання та монтаж блоків покриття.

5.38. Монтаж сталевих колон масою до 15 т.