Інструкція для посади "Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні схеми;
      - способи монтажу, передмонтажного огляду, сушіння та регулювання електроустаткування, розрахованого на напругу до 220 кВ;
      - правила розмічання місць встановлювання опорних конструкцій, устаткування, трас прокладання проводів, кабелів і шин;
      - правила виконання вимірювань і складання ескізів окремих вузлів проводок, конструкцій, вузлів і блоків електроустаткування для виготовлення на стендах і в майстернях;
      - правила збирання та кріплення екранованих шинопроводів;
      - порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем;
      - ізоляційні характеристики трансформаторів.

1.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу розподільних пристроїв.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж роз'єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів і заземлювачів, розрахованих на напругу до 220 кВ.

5.2. Монтаж розрядників, розрахованих на напругу до 220 кВ.

5.3. Установлювання вимикачів навантаження, ящиків із сигнальними апаратами та реле, замків блокування.

5.4. Монтаж трансформаторів струму та напруги, розрахованих на напругу до 220 кВ.

5.5. Монтаж силових трансформаторів та автотрансформаторів, розрахованих на потужність до 63 тис.кВА і напругу до 220 кВ та на потужність до 125 тис.кВА і напругу до 110 кВ.

5.6. Монтаж реакторів масою до 3 т.

5.7. Заготовляння та монтаж магістральних збірних та відгалужувальних шин, гнучких відводів і компенсаторів перерізом до 1000 мм2.

5.8. Монтаж готових пакетів і блоків шин масою до 250 кг.

5.9. Фазування пристроїв.

5.10. Виконання вимірювань і складання ескізів під час монтажу устаткування.

5.11. Випробовування та монтаж радіаторів.

5.12. Установлювання маслонасосів; шинопроводів з двійчастих алюмінієвих швелерів; опорних силумінових кілець на конструкції.

5.13. Складання глухих вуглів шинопроводів під час попереднього заготовлення блоків.

5.14. Прокладання шинопроводів з вивірянням за осями та кріпленнями.

5.15. Установлювання кутових і трійникових кожухів екранів з кріпленням на замках.

5.16. Монтаж устаткування високочастотного зв'язку, захисту та телемеханіки (крім фільтрів і резонансних загороджувачів).

5.17. Монтаж установок типу "Суховій", "Іній".

5.18. Монтаж екранованих струмопроводів.

5.19. Монтаж масляних вимикачів.

5.20. Монтаж повітряних вимикачів, розрахованих на напругу до 110 кВ.

5.21. Монтаж ошиновки апаратів алюмінієвими трубами.

5.22. Розмічання і прокладання проводів усіх марок і перерізів (крім вибухонебезпечних зон).