Інструкція для посади "Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види розподільних пристроїв;
      - способи вимірювання опору ізоляції;
      - електричні схеми середньої складності;
      - способи з'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2;
      - способи маркування сталевих і пластмасових труб, кабелів і відводів;
      - правила стропування та переміщання устаткування;
      - будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням;
      - будову монтажно-поршневих пістолетів і правила догляду за ними;
      - будову вибухових камер для обпресування наконечників і рубання кабеля;
      - призначення релейного захисту;
      - принцип дії та схеми максимально-струмового захисту;
      - способи монтажу розподільних пристроїв;
      - будову апаратури для сушіння та заливання масла;
      - основні вузли та деталі трансформаторів;
      - правила комплектації матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах.

1.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу розподільних пристроїв.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. З'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання.

5.2. Установлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож.

5.3. Маркування прокладених труб, кабелів і відводів.

5.4. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета.

5.5. Обпресовування наконечників у вибуховій камері.

5.6. Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів.

5.7. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги.

5.8. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій.

5.9. Кріплення конструкцій приклеюванням.

5.10. Вимірювання опору ізоляції.

5.11. Прокладання сталевих і пластмасових труб у борозни, по підлозі, стінах, фермах і колонах.

5.12. Прокладання кабельних лотків і перфораторних монтажних профілів.

5.13. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт на промислових будовах та інженерних спорудах.

5.14. Армування та встановлювання опорних ізоляторів, запобіжників, додаткових опорів, розрахованих на напругу більше 1 кВ.

5.15. Установлювання плит з ізоляційних матеріалів і захисних каркасів, прохідних плит.

5.16. Установлювання та підганяння до зварювання деталей відкритих та екранованих шинопроводів (компенсаторів, кожухів, екранів, контактних пластин, фланців тощо).

5.17. Виготовляння маслопроводів.

5.18. Намотування на бак трансформатора намагнічуючої обмотки.

5.19. Гідравлічне випробовування ізоляторів для повітряних вимикачів.

5.20. Заготовляння та згинання шин, спусків, петель і перемичок.

5.21. Установлювання засувок, кранів, штуцерів, манометрів і термометрів.

5.22. Взяття проб масла.

5.23. Складання арматури й ізоляторів у ізолюючі підвіски для підстанцій розподільних пристроїв.

5.24. Заливання масла в устаткування та зливання масла.

5.25. Ревізія й встановлювання засувок на трубопроводах під час монтажу трансформаторів.

5.26. Випробовування ізоляторів під напругою.

5.27. Продзвонювання проводів і кабелів.