Інструкція для посади "Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником розподільних пристроїв 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи обробляння та монтажу високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів: конструкції розподільних щитів, пультів, щитів керування та захисту, вузлів станцій;
      - електричні схеми, способи монтажу, ревізії та сушіння електроустаткування, розрахованого на напругу понад 220 кВ і методи його регулювання;
      - способи монтажу проводів і тросів усіх марок;
      - технічні характеристики трансформаторів;
      - будову електротехнічних установок;
      - технічні умови здавання об'єктів в експлуатацію;
      - правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах;
      - основні поняття про релейний захист.

1.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи а монтажу розподільних пристроїв.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник розподільних пристроїв 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розмічання осей місць встановлювання устаткування.

5.2. Вимірювання та складання ескізів встановлювання окремих вузлів устаткування.

5.3. Установлювання та регулювання комплектних розподільних пристроїв, окремих блоків і вузлів.

5.4. Монтаж повітряних вимикачів, розрахованих на напругу понад 110 кВ.

5.5. Монтаж роз'єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів і заземлювачів, розрахованих на напругу понад 220 кВ.

5.6. Монтаж силових трансформаторів і автотрансформаторів, розрахованих на потужність понад 63 тис.кВА, напругу 220 кВ і більше та на потужність понад 125 тис.кВА і напругу до 110 кВ.

5.7. Монтаж трансформаторів струму та напруги понад 220 кВ.

5.8. Монтаж реакторів масою більше 3 т.

5.9. Монтаж і ревізія особливо складного устаткування.

5.10. Установлювання електроустаткування масою більше 3 т.

5.11. Заготовляння та монтаж магістральних, збірних і відповідальних шин, гнучких відводів і компенсаторів перерізом понад 1000 мм2.

5.12. Монтаж готових пакетів і блоків шин масою більше 250 кг.

5.13. Монтаж резонансних загороджувачів і фільтрів приєднання.

5.14. Монтаж опорних конструкцій під відкриті й екрановані шинопроводи.

5.15. Стикування під час монтажу секцій шинопроводів (прямих і під кутом).

5.16. Випробовування гідравлічних і повітряних приводів.

5.17. Монтаж батарей статичних конденсаторів.

5.18. Складання та перевіряння болтових контактних сполучень.

5.19. Контрольне прогрівання та сушіння трансформаторів.

5.20. Перевіряння схем з'єднання обмоток трансформаторів.

5.21. Монтаж систем охолодження трансформаторів.

5.22. Виконання вимірювань і складання ескізів монтажу особливо складних силових проводок, приладів, апаратів і окремих вузлів електро-устаткування.