Інструкція для посади "Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої машини та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову механізмів маркірувальної машини, правила та інструкції з її експлуатації, правила виконання профілактичного ремонту;
      - способи та технологію нанесення маркірувальних матеріалів;
      - технічні вимоги щодо якості виконуваних робіт;
      - основні властивості маркірувальних лакофарбових матеріалів і розчинників;
      - правила дорожнього руху.

1.4. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує механізмами маркірувальної машини під час розмічання покриття автомобільних доріг однокомпонентними фарбами.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Готує матеріал для розмічання відповідно до технології.

5.2. Настроює маркірувальний пристрій за заданою шириною лінії, вимиває шланги, трубопроводи, форсунки та обмежувальні диски від залишків фарби.

5.3. Здійснює профілактичний ремонт механізмів, якими керує.