Інструкція для посади "Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних машин чи інших подібних за складністю машин 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови, принцип роботи машини, якою керує, правила її експлуатації та технічного обслуговування;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та інструментів;
      - принцип роботи гальмівної, механічної, гідравлічної та контрольно-захисної систем;
      - правила заправлення машини, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
      - правила розроблення ґрунтів;
      - правила набирання, переміщання та розподілу ґрунтів;
      - правила відсипання насипів та планування площин;
      - правила виконання землерийно-будівельних робіт із дотриманням визначених профілів за позначками майстра;
      - правила та способи виконання робіт із дотриманням вимог до якості робіт;
      - слюсарну справу з поточного ремонту машини, якою керує, причини виникнення та способи виявлення несправностей у її роботі;
      - правила розбирання вузлів;
      - правила заміни окремих частин і деталей;
      - відомості про допуски, посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - правила простого слюсарного оброблення деталей та вузлів;
      - призначення та правила роботи з ручним та механізованим слюсарним інструментом, контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами, що зазначені нижче.

2.2. Виконує землерийно-будівельні роботи: у разі керування екскаватором одноківшовим з ковшем місткістю до 0,25 м3 навісним на тракторі або автомобілі з одним видом робочого устаткування (розробляння ґрунтів; копання котлованів під фундаменти об'єктів будівництва, траншей; навантажування сипких матеріалів; чищення водойм; руйнування та розпушування ґрунтів); у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям до З т потужністю до 43 кВт з одним видом робочого устаткування (розробляння та переміщання ґрунтів під час улаштовування котлованів під будівлі та споруди, виїмок, насипів; зачищання, планування ґрунтів під час виконання підготовчих робіт); у разі керування скрепером причіпним до трактора потужністю до 43 кВт включно з тяговим зусиллям до 3 т і місткістю ковша 2,25 м3 і більше (розробляння, набирання, транспортування, навантажування в транспортні засоби ґрунту); у разі керування грейдером причіпним до трактора потужністю до 43 кВт з тяговим зусиллям до 3 т і ножем (без подовжувача) довжиною до 3000 мм (планувальні та профілювальні роботи; зрізання нерівностей площин; часткове поперечне та поздовжнє переміщання ґрунту; спорудження насипів доріг із ґрунтовим покриттям; планування невисоких насипів і неглибоких виїмок земляного полотна; часткове переміщання та розвалювання ґрунтів; очищання автомобільних доріг, площин від снігу в зимовий період).

2.3. Виконує щозмінне технічне обслуговування та підготовку машини, якою керує, до роботи.

2.4. Виконує слюсарні роботи з поточного ремонту машини, бере участь у плановому запобіжному ремонті.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.