Інструкція для посади "Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду –не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи машини, якою керує, правила її експлуатації та технічного обслуговування;
      - принцип роботи гальмівної, механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої та контрольно-захисної сист.;
      - правила застосування та використання змінного робочого устаткування;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв та інструментів;
      - правила монтажу та демонтажу робочого та навісного устаткування;
      - режими змащування;
      - норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
      - правила набирання, переміщання та розподілу ґрунтів різних категорій;
      - правила шарового відсипання насипів та планування площ;
      - правила виконання землерийно-будівельних робіт із дотриманням визначених профілів та позначок за робочими кресленнями та позначками майстра;
      - правила та способи виконання робіт згідно з технологічним процесом, вимоги до якості робіт;
      - причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів, механізмів, агрегатів та приладів під час технічного огляду та обслуговування машини, якою керує;
      - методику та режими випробувань агрегатів;
      - правила розбирання та здійснення підготовки до ремонту вузлів та агрегатів;
      - технічні умови на ремонт, випробування та здавання в експлуатацію вузлів та інш. агрегатів;
      - правила виконання ремонту, збирання та регулювання вузлів та агрегатів із заміною окремих частин і деталей;
      - систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - правила виконання слюсарного оброблення вузлів та деталей з використанням універсальних пристроїв;
      - способи повного відновлення та зміцнення спрацьованих деталей;
      - будову випробувальних стендів;
      - будову та правила експлуатації ручного, механізованого, електричного слюсарного інструменту, контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами, що зазначені нижче.

2.2. Виконує землерийно-будівельні роботи середньої складності: у разі керування екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю до 0,25 м3 з усіма видами змінного робочого устаткування або екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю від 0,25 до 0,4 м з одним (двома) видами змінного робочого устаткування (розробляння ґрунтів у ході будівництва об'єктів і споруд, автомобільних доріг, гідротехнічних каналів, захисних земляних дамб; улаштовування виїмок, насипів, котлованів під фундаменти будівель та споруд; копання траншей для прокладання підземних інженерних комунікацій; навантажування сипких та кускових матеріалів; планування поверхонь; руйнування та розпушування твердих і мерзлих ґрунтів тощо); у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 4 – 6 т потужністю від 43 до 73 кВт.(включно) з усіма видами робочого устаткування (розробляння та переміщання ґрунтів під час улаштовування котлованів під фундаменти будівель та споруд; виїмок, насипів у ході будівництва автомобільних доріг, простих гідротехнічних споруд; зачищання та переміщання ґрунтів під час виконання підготовчих робіт); у разі керування скрепером причіпним до трактора потужністю від 43 до 73 кВт включно з тяговим зусиллям відповідно 3 – 6 т і місткістю ковша 2,25 м3 і більше (розробляння, транспортування, набирання ґрунту під час улаштовування виїмок, насипів у ході будівництва автомобільних доріг, гідротехнічних споруд); у разі керування грейдером причіпним до трактора з тяговим зусиллям 4 – 10 т потужністю до 100 кВт і ножем (без подовжувача) довжиною понад 3000 мм., автогрейдером легкого типу масою до 9 т (планувальні та профілювальні роботи в ході будівництва автомобільних доріг; поперечне та поздовжнє переміщання ґрунту; нарізання корита у земляному полотні для улаштовування дорожньої одежі; планування насипів і виїмок земляного полотна; переміщання, підгортання, розвалювання та планування сипких матеріалів під час улаштовування дорожньої основи автомобільних доріг тощо).

2.3. Виконує щозмінне технічне обслуговування та технічний огляд машини, якою керує.

2.4. Виконує слюсарні роботи з поточного ремонту машини, бере участь в її плановому запобіжному ремонті.

2.5. Перевіряє роботу вузлів та агрегатів машини.

2.6. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.