Інструкція для посади "Машиніст збивальних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст збивальних машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією машиніста збивальних машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до якості сировини і напівфабрикатів;
      - технологію приготування та збивання маси на збивальних машинах періодичної дії та агрегатах безперервної дії;
      - будову збивальних машин періодичної дії, агрегатів безперервної дії та іншого обслуговуваного устаткування.

1.4. Машиніст збивальних машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст збивальних машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст збивальних машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст збивальних машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес збивання пастильної або зефірної маси, маси для збивних цукерок на збивальних машинах періодичної дії та збивальних агрегатах безперервної дії.

2.2. Готує рецептурну цукрово-яблучну суміш.

2.3. Змішує збиту масу з цукро-агаровим або цукро-агаро-патоковим сиропом.

2.4. Дозує рецептурну суміш, яєчний білок, агаровий клей та есенцію.

2.5. Визначає готовність збитої маси.

2.6. Стежить за технічним станом і роботою устаткування.

2.7. Веде процес приготування помадної маси на збивальних машинах.

2.8. За відсутності сиропної станції варить сироп.

2.9. Уварює помадний сироп до встановленої щільності у варильній колонці, перекачує його у завантажувальну лійку шнекозбивальної машини.

2.10. Контролює дотримання технологічних режимів приготування помадки.

2.11. Стежить за роботою машин і систем охолодження.

2.12. Визначає момент закінчення процесу збивання та охолодження помади.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст збивальних машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст збивальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст збивальних машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст збивальних машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст збивальних машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст збивальних машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст збивальних машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст збивальних машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.