Інструкція для посади "Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. ПІДВИщення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування металургійних заводів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи перевіряння габаритів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування;
      - способи користування механізованим інструментом спеціального призначення;
      - способи вивіряння монтувального устаткування;
      - способи гідравлічного випробовування;
      - способи стропування та переміщання вантажів;
      - будову устаткування, що монтується;
      - сортамент труб, що застосовуються у централізованих системах густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних пневматичних установок;
      - сортамент матеріалів, що застосовуються під час травлення труб;
      - способи приготування травильних розчинів і травлення труб;
      - будову, призначення та способи монтажу систем густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних і пневматичних установок, розрахованих на робочий тиск до 4 МПа (40 кгс/см2).

1.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу технологічного устаткування і конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стропування, переміщання, укладання та розстроповування устаткування масою до 25 т з використанням універсальних засобів такелажу та підйомних кранів.

5.2. Зовнішній огляд фундаменту.

5.3. Розмічання деталей середньої складності.

5.4. Шліфування поверхонь деталей.

5.5. Розкручування отворів.

5.6. Притирання ущільнювальних поверхонь в арматурі діаметром до 100 мм, установлювання арматури діаметром до 100 мм.

5.7. Набивання сальників.

5.8. Пришабровування деталей і поверхонь під контролем робітника вищої кваліфікації.

5.9. Відпалювання та відпускання деталей.

5.10. Скріплювання транспортних стрічок і пасів.

5.11. Виконання найпростіших способів вивіряння.

5.12. Гідравлічне та пневматичне випробування устаткування, розрахованого на робочий тиск до 4 МПа (40 кгс/см2).

5.13. Налагоджування устаткування.

5.14. Монтаж затворів бункерів, шиберів агломерату та добавок, перекидного лотка, укриття грохота агломерату та коксу бункерної естакади, жолобів для заливання чавуну, столів для набору стопорів, жолобів для випускання сталі та шлаку; площадок, сходів і захисних кожухів міксера, стендів для шлакових ковшів, газорегулювальних пристроїв вакуум-камер агломераційної машини, прийомних плит агломерату, решіток на воронках для осипання агломерату; підпор, буферів, амортизаторів, гратознімачів, дозаторів, сортувальників, викидачів, перекривачів для труб та дрібногатункового металу; апаратів лудильних, дробоструминних, піскоструминних, лакованих, безперервного травлення та відпалювання; допоміжних механізмів, скидачів труб, карманів і приймачів; підводів від магістрального трубопроводу густого змащування до живильників, золотників густого змазування, покажчиків витікання масла, обвідних патрубків і перемичок між ваннами; гідропанелей масою до 0,5 т, зливальної арматури діаметром понад 150 мм, фасонних деталей трубопроводів масою до 0,5 т, металоконструкцій димовідсмоктувальних установок електросталеплавильних печей; кожухів димовідбору (готові секції), металоконструкцій підвісних склепінь, заслонок вікон з механізмами підйому, водяних та пісочних затворів з ножами, водоохолоджуючих екранів, гарнітури нагрівальних печей з крокуючим подом, захисних кожухів, контрвантажів накопичувальних (петлевих) веж та плітовин, шаберів запірних вертикальних протяжних печей світлого випалу.