Інструкція для посади "Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником устаткування металургійних заводів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сортамент матеріалів, що застосовуються;
      - способи виконання нескладних монтажних робіт;
      - будову та правила користування простими такелажними засобами;
      - типи та основні параметри станцій і систем густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних і пневматичних установок;
      - будову, призначення та способи монтажу ручних станцій і фільтрів густого змащування, зливальної арматури гідравлічних установок;
      - механізований інструмент.

1.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час монтажу технологічного устаткування і конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розмічання деталей за шаблоном.

5.2. Складання нарізних і фланцевих з'єднань.

5.3. Виготовляння підкладок і прокладок за заданими розмірами.

5.4. Виправляння металоконструкцій.

5.5. Кріплення стиків монтажними болтами.

5.6. Зачищання трубних гнізд, відпалювання та оброблення кінців труб.

5.7. Стропування інвентарними стропами, переміщання, укладання та розстроповування устаткування масою до 10 т з використанням простих такелажних засобів (блоки, важільні лебідки).

5.8. Нанесення експлуатаційного змащування.

5.9. Промивання деталей і вузлів у розчинниках.

5.10. Монтаж стаціонарних жолобів чавуну і шлаку, люків лазу пилоуловлювачів доменних печей; засувок, шиберів, дросельних клапанів газопроводу мартенівських печей; люків і лазів міксера, чавунно-плитного настилу під конвектор; решіток на воронках для осипання агломерату; бортів рольгангів, плитного настилу, ванн для травлення та промивання труб; ручних станцій і фільтрів густого змащування; змивної арматури систем гідравліки діаметром до 150 мм, робочих вікон та установок для пропалювання льоток електропечей, піддонів печей.