Інструкція для посади "Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування металургійних заводів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей;
      - правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування;
      - способи монтажу складного устаткування;
      - способи балансування, центрування та регулювання устаткування, що монтується;
      - способи вивіряння устаткування нівелірами 2 та 3 класів точності;
      - будову та принцип дії систем змащування;
      - технічні вимоги та допуски до монтажу механізмів і машин;
      - правила здавання в експлуатацію складного обладнання;
      - будову, призначення та способи монтажу систем густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних і пневматичних установок, розрахованих на робочий тиск до 20 МПа (200 кгс/см2).

1.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу технологічного устаткування та конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стропування, переміщання, укладання та розстропування устаткування масою до 60 т з використанням універсальних засобів такелажу та підіймальних кранів.

5.2. Комплектування та сортування деталей вузлів устаткування за марками згідно з кресленнями та специфікаціями.

5.3. Перевіряння геометричних параметрів складних фундаментів.

5.4. Припилювання, пришабрування, шліфування та припасовування деталей з точністю до 0,01 мм.

5.5. Шабрування деталей площею до 0,5 м2.

5.6. Статичне балансування деталей устаткування діаметром до 800 мм.

5.7. Монтажне розмічання фундаментів усіх видів.

5.8. Приймання під монтаж.

5.9. Центрування та регулювання устаткування.

5.10. Розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей згідно з проектами під устаткування будь-якої складності.

5.11. Вивіряння устаткування нівелірами 2 та 3 класів точності.

5.12. Перевіряння устаткування під час здавання під підливання.

5.13. Перевіряння зазорів у зубчастих зачепленнях згідно з технічними умовами.

5.14. Притирання ущільнювальних поверхонь у арматурі діаметром до 600 мм, встановлювання арматури діаметром до 600 мм.

5.15. Гідравлічне та пневматичне випробовування устаткування, розрахованого на робочий тиск до 20 МПа (200 кгс/см2).

5.16. Налагоджування устаткування.

5.17. Монтаж такого устаткування: для доменних цехів - свердлильної машини, пристрою для сушіння жолобів, механізованого майданчика для зміни фурм, атмосферних та парових клапанів, поворотних та хитних жолобів з відсічним обладнанням, повітронагрівачів, пилоуловлювачів, відстійників, випаровувально-го охолодження, установок для обприскування шлакових ковшів; розливальної машини за винятком конвеєра з роликами та мульдами, кантувальної лебідки, шківів похилого мосту, живильників, грохотів, барабанних сит бункерної естакади; Для мартенівських цехів - клапанів та шиберів перевідного обладнання, водяних затворів, обладнання завантажувальної сторони (за винятком лебідок та противаг заслінок завалочних вікон) завалочної машини, пневматичного молоту та ваг циферблатних; обладнання для прибирання шлаку за винятком електролебідок; устаткування розливальної сторони, за винятком жолобів, обладнання для сушіння ковшів шлаковозу, електровізка для розливання сталі, охолоджувальних елементів печей; устаткування шихтового двору за винятком тарілчастого млину, змішувальних бігунів, залізничних ваг та електролебідки копра; Для конверторних цехів - пристроїв для укрупнювального збирання та накату кожуха конвертора на опори, візків штовхаючих, візків для виливниць, візків для передавання фурм, установок механізованого набирання стопорів, заливних люків з блокуванням та приводом.

5.18. Для агломераційних фабрик та фабрик грудкування залізних руд - каркасів агломераційних і випалювальних машин, вакуум-камер, ущільнення, живильників, механізмів струшування та очищання колосників, віброустановок для осипання, укриття агломашини, скреперного обладнання, розподілювачів шихти, клапанних та пилових затворів, газових колекторів і газопроводів, мультициклонів, грохотів, автоматичних конвеєрних ваг.

5.19. Для автоматичних централізованих системи густого та рідкого змащування прокатних станів - автоматичних станцій густого змащування, живильників та відводів від них до точок, що змащуються; промивання, заповнення маззю та обпресовування систем густого змащування; насосних установок, теплообмінників, фільтрів, підігрівачів, комунікацій маслоочищувальних машин (центрифуг), розведення трубопроводів рідкого змащування по механізмах.

5.20. Для апаратури та трубопроводів гідравлічних і пневматичних установок - наповнювачів, клапанів наповнення, головних розподільників масою до 5 т, розподільників та напірної регулювальної арматури масою до 0,5 т, арматури високого тиску масою до 2 т, гідроагрегатів масою до 1 т, гідропанелей та фасонних деталей трубопроводів масою більше 0,5 т; компенсаторів гідроударів, що встановлюються на трубопроводі.

5.21. Для сталеплавильних печей - опорних двотаврових балок, зливного носика, пристрою для пропалювання льотки феросплавних електропечей; зливного носика, робочих вікон, економайзерів, завантажувальних корзин, механізмів для нарощування електродів сталеплавильних печей, перекидачів виливниць, виштовхувачів зливків, рейкових штовхачів, таврувачів зливків; механізмів змінювання та відкочування кристалізаторів дугових вакуумних печей.

5.22. Для нагрівальних та термічних печей - каркасів кільцевих печей (крім вікон завантажування та видачі); рейкових шляхів викатного поду, катків, викатних подів печей з роликовим подом, димовідбірників (окремі панелі), балок естакади печей з крокуючим подом, блоків обслуговуючих площадок, перехідних тамбурів, візків та лебідок накопичувальних веж; механізмів приводів (опори, промвали, редуктори, ланцюги та контрвантажі) накопичувальних веж; укрупнювального складання металоконструкцій каркасів печей, кришок кожухів печей, насосів кожухів (опорних балок), візків (муфельної та викатної стіни), систем противаги муфеля, укрупнювального складання спрямовуючих накопичувальних веж вертикальних протяжних печей світлого випалу; кол пакових печей.