Інструкція для посади "Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією механіка дільниці вентиляції та охорони праці не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні документи, що стосуються діяльності дільниці;
      - основи аерогазодинаміки вугільних шахт;
      - технічні характеристики;
      - будову, конструктивні особливості, призначення і режими роботи машин та обладнання шахти і дільниць, правила їхньої технічної експлуатації;
      - організацію і технологію ремонтних робіт;
      - технологію гірничого виробництва;
      - правила технічної експлуатації вугільних шахт;
      - Єдині правила безпеки при вибухових роботах;
      - засоби індивідуального захисту та апаратури з безпеки праці;
      - план ліквідації аварій шахти;
      - основи економіки організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну, безаварійну роботу обладнання на дільниці, правильну його експлуатацію; справний стан автоматичного газового захисту, установку переносних автоматичних приладів контролю вмісту метану, безаварійну експлуатацію лампової.

2.2. Організовує: періодичні огляди та здавання обладнання в ремонт.

2.3. Видає наряди і керує ремонтними роботами.

2.4. Вивчає умови роботи вузлів, обладнання окремих деталей з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання.

2.5. Бере участь: у перевірці реверсивних і герметизувальних пристроїв вентиляторних установок; у розробленні плану ліквідації аварій; у розслідуванні причин аварій, розробленні заходів щодо їх запобігання та ліквідації наслідків.

2.6. Контролює установку вентиляторів місцевого провітрювання, експлуатацію вентиляторів головного провітрювання та приладів контролю депресії і швидкості повітряного струменя, наявність і розстановлення засобів гасіння пожеж.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.