Інструкція для посади "Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації ремонту та обслуговування машин і механізмів;
      - технологічні характеристики, конструктивні особливості, режим роботи будівельних машин і механізмів, правила їх технічної експлуатації;
      - технологію й організацію ремонтних робіт;
      - методи монтажу, демонтажу, регулювання та налагоджування устаткування;
      - основи технології, економіки, організації будівельного виробництва та праці;
      - законодавство про працю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне та якісне виконання робіт з експлуатації та улаштування підкранових колій відповідно до проектів, будівельних норм і правил (БНіП) та технічних умов; безпечну експлуатацію та ремонт машин, що застосовуються для улаштування рейкових колій та баштових кранів.

2.2. Розробляє графіки планово-запобіжних ремонтів; складає заявки на матеріали та запасні частини.

2.3. Проводить роботу для створення безпечних умов праці та запобігання аваріям на баштових кранах з причин неякісного стану рейкових колій.

2.4. Організовує перевірку знання робітниками дільниці правил безпечної експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів.

2.5. Забезпечує безаварійну роботу всіх видів устаткування, будівельних машин і механізмів дільниці.

2.6. Здійснює нагляд за технічним станом та якістю використання й обслуговування будівельних машин і механізмів.

2.7. Бере участь у прийманні нових машин і здійснює їх технічний огляд.

2.8. Готує необхідні матеріали щодо списання машин та механізмів.

2.9. Вживає заходів щодо підготовки будівельних машин та механізмів до роботи в зимовий період.

2.10. Контролює своєчасне виконання та якість ремонтних робіт.

2.11. Веде облік наявності, надходжень та переміщень будівельних машин по дільниці.

2.12. Керує роботою з монтажу, демонтажу та транспортування немобільних машин та механізмів, металевих конструкцій, виготовлення металевих виробів, електро-, тепло-, водопостачання будівельних об'єктів, випробування машин, механізмів, устаткування та пристроїв.

2.13. Проводить інструктаж та навчання щодо безпечних методів та прийомів роботи робітників дільниці, що обслуговують будівельні машини та механізми.

2.14. Здійснює нагляд за додержанням правил охорони праці під час монтажу, демонтажу, експлуатації та ремонту будівельних машин, механізмів, підйомних пристроїв, електроустаткування, газозварювальних апаратів, посудин, що працюють під тиском, за експлуатацією засобів малої механізації, ручного інструменту та будівельного оснащення.

2.15. Забезпечує робочі місця попереджувальними написами, плакатами та інструкціями з охорони праці.

2.16. Бере участь у розслідуванні причин аварій та нещасних випадків і розробляє заходи для їх усунення і запобігання їм.

2.17. Складає заявки на ручний і механізований інструмент та засоби малої механізації, матеріали, запасні частини та складальні одиниці комплектуючих виробів; здійснює контроль за їх використанням та витрачанням; веде облікову та звітну документацію.

2.18. Керує робітниками-машиністами будівельної дільниці та в ремонтно-монтажних майстернях.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік дільниці з експлуатації та улаштування підкранових колій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.