Інструкція для посади "Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка дільниці вентиляції та охорони праці II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні документи, що стосуються діяльності дільниці;
      - основи аерогазодинаміки вугільних шахт;
      - технічні характеристики;
      - будову, конструктивні особливості, призначення і режими роботи машин та обладнання шахти і дільниць, правила їхньої технічної експлуатації;
      - організацію і технологію ремонтних робіт;
      - технологію гірничого виробництва;
      - правила технічної експлуатації вугільних шахт;
      - Єдині правила безпеки при вибухових роботах;
      - засоби індивідуального захисту та апаратури з безпеки праці;
      - план ліквідації аварій шахти;
      - основи економіки організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну, безаварійну роботу обладнання на дільниці, правильну його експлуатацію; справний стан автоматичного газового захисту, установку переносних автоматичних приладів контролю вмісту метану, безаварійну експлуатацію лампової.

2.2. Організовує: періодичні огляди та здавання обладнання в ремонт.

2.3. Видає наряди і керує ремонтними роботами.

2.4. Вивчає умови роботи вузлів, обладнання окремих деталей з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання.

2.5. Бере участь: у перевірці реверсивних і герметизувальних пристроїв вентиляторних установок; у розробленні плану ліквідації аварій; у розслідуванні причин аварій, розробленні заходів щодо їх запобігання та ліквідації наслідків.

2.6. Контролює установку вентиляторів місцевого провітрювання, експлуатацію вентиляторів головного провітрювання та приладів контролю депресії і швидкості повітряного струменя, наявність і розстановлення засобів гасіння пожеж.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.