Інструкція для посади "Майстер із складних робіт у бурінні свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер із складних робіт у бурінні свердловин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи бурового устаткування, інструменту і пристроїв;
      - правила їх технічної експлуатації;
      - технологію виробничого процесу і ведення складних бурових робіт;
      - методи боротьби з викидами, відкритим фонтануванням та іншими ускладненнями;
      - причини виникнення і методи ліквідації аварій і ускладнень;
      - методи боротьби з поглинанням;
      - склад і спосіб застосування сумішей для ізоляції зон поглинання;
      - методи проведення технічних розрахунків і основи конструювання;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за дотриманням заданої технології з метою запобігання виникненню аварій і ускладнень.

2.2. Керує і безпосередньо бере участь у проведенні складних, небезпечних робіт та ліквідації аварій і ускладнень.

2.3. Бере участь у роботах із спускання глибоких обсадних колон.

2.4. Контролює технічний стан вишок та інструменту.

2.5. Бере участь у підготовці завдань з капітального ремонту свердловин, ліквідації аварій і ускладнень, вивченні й аналізі причин їх виникнення.

2.6. Безпосередньо бере участь у ліквідації викидів і відкритих фонтанів.

2.7. Розробляє нестандартний ловильний інструмент і пристрої.

2.8. Бере участь у розробленні інструкцій і заходів щодо запобігання аваріям і ускладненням.

2.9. Бере участь у роботі з ліквідації аварій і ускладнень, веде профілактику із запобігання аваріям під час будівництва та експлуатації свердловин і складає профілактичні карти.

2.10. Здійснює контроль за правильним зберіганням і експлуатацією ловильного інструменту та пристроїв, відпрацюванням вантажопідіймальних механізмів, параметрами розчинів.

2.11. Оформлює документацію на списання ловильного інструменту і пристроїв, які стали непридатними, та на отримання нових.

2.12. Навчає робітників бригад безаварійному проведенню свердловин із запобіганням нафтогазопроявленню.

2.13. Веде необхідну технічну документацію.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер із складних робіт у бурінні свердловин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.