Інструкція для посади "Майстер із електрохімічного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер із електрохімічного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спорідненою професією не менше 2 років. Повинен мати допуск V групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються захисту підземних трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії;
      - будову і принцип роботи обладнання електрохімічного захисту;
      - організацію робіт із захисту підземних трубопроводів і підземних споруд від корозії;
      - основи електротехніки;
      - основи трудового законодавства;
      - основи економіки;
      - організацію виробництва, праці та керування, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Майстер із електрохімічного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер із електрохімічного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер із електрохімічного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер із електрохімічного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами з організації електрохімічного захисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії відповідно до правил технічної експлуатації, положень та інструкцій.

2.2. Забезпечує безперебійну роботу всіх пристроїв електрохімзахисту.

2.3. Організовує виконання робіт з контролю за ступенем захищеності від корозії трубопроводів і підземних металевих споруд; камеральне оброблення з видачею рекомендацій щодо захисту трубопроводів від корозії; обстеження джерел блукаючих струмів.

2.4. Проводить обстеження трубопроводів, вимірювання питомого електричного опору грунтів, електричне визначення дефектів в ізоляційному покритті та контролює стан ізоляції і корозії труб у шурфах; здійснює електричні вимірювання на установках захисту; контролює ефективність захисту підземних споруд сучасними методами.

2.5. Забезпечує захист днища та нижнього поясу сталевих резервуарів від корозії, яку визиває підтоварна вода, протекторними установками.

2.6. Бере участь у роботі комісій з розслідування причин аварій трубопроводів, визначає зовнішню корозію трубопроводів.

2.7. Бере участь у робочих комісіях з приймання підземних трубопроводів і металевих споруд в експлуатацію.

2.8. Своєчасно забезпечує заміну, ремонт установок катодного і дренажного захисту, які вийшли з ладу; веде облік і аналіз причин відмов у роботі засобів електрохімічного захисту.

2.9. Проводить інструктажі з робітниками щодо безпечного ведення робіт, контролює стажування, засвоєння робітниками безпечних методів праці, знання інструкцій за професією та видами робіт.

2.10. Веде технічну документацію та звітність згідно з установленою формою.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер із електрохімічного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер із електрохімічного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер із електрохімічного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер із електрохімічного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер із електрохімічного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер із електрохімічного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер із електрохімічного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер із електрохімічного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер із електрохімічного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер із електрохімічного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер із електрохімічного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер із електрохімічного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер із електрохімічного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер із електрохімічного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер із електрохімічного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер із електрохімічного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.