* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з ремонту устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з ремонту устаткування" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту устаткування I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - організацію ремонтної служби на підприємстві;
      - технічні характеристики, конструкційні властивості, призначення і режими роботи нафтогазопромислового устаткування, правила його технічної експлуатації;
      - порядок складання завдань з проведення ремонтних робіт;
      - порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запчастини, інструмент тощо;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з ремонту устаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з ремонту устаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з ремонту устаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з ремонту устаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безаварійну, надійну роботу устаткування, механізмів, транспортних засобів.

2.2. Бере участь у розробленні поточних завдань (графіків) ремонту і випробувань устаткування.

2.3. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення якості ремонтних робіт, поліпшення експлуатації устаткування, поточного обслуговування і збільшення міжремонтних термінів служби устаткування.

2.4. Перевіряє якість ремонтних робіт, розробляє заходи щодо скорочення термінів ремонтів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку і поліпшення якості ремонту устаткування.

2.5. Веде облік наявності устаткування і заносить у паспорт зміни після його ремонту і модернізації.

2.6. Готує матеріали для укладання договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт устаткування.

2.7. Бере участь у розслідуванні причин аварій устаткування і розробляє заходи щодо їх запобігання.

2.8. Аналізує показники використання устаткування, вивчає умови його експлуатації, а також окремих вузлів та деталей з метою виявлення причин передчасного спрацювання, веде альбом креслень деталей, які швидко спрацьовуються.

2.9. Здійснює контроль за проведенням ремонту і випробувань устаткування, дотриманням інструкцій з експлуатації, технологічного нагляду.

2.10. Розробляє нормативні матеріали з ремонту устаткування (терміни служби запасних частин, номенклатуру деталей, які швидко спрацьовуються, і змінних, норми змащувальних матеріалів тощо).

2.11. Здійснює постійний контроль за проведенням ремонтів устаткування, оглядом посудин і вантажопідіймальних механізмів і дефектоскопією.

2.12. Бере участь у складанні річних заявок на устаткування, запасні частини, паливно-мастильні матеріали, інструмент і матеріали на ремонтно-експлуатаційні потреби.

2.13. Бере участь у підготовці заходів, пов'язаних з упровадженням нових стандартів, технічних умов на ремонт і монтаж устаткування.

2.14. Здійснює перевірку технічного стану устаткування і приймання його з ремонту.

2.15. Розробляє та бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва.

2.16. Упроваджує систему технічної та облікової документації, що дозволяє контролювати та запобігати відмовленням у роботі устаткування, недовговічності деталей та їх спрацювання.

2.17. Складає установлену звітність.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з ремонту устаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з ремонту устаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з ремонту устаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з ремонту устаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з ремонту устаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з ремонту устаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з ремонту устаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з ремонту устаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з ремонту устаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з ремонту устаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з ремонту устаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з ремонту устаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з ремонту устаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з ремонту устаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з ремонту устаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з ремонту устаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.