* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації атомних електростанцій, технічного обслуговування і ремонту засобів вимірювань і автоматики;
      - технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції;
      - проектну та заводську документацію з устаткування, що обслуговується;
      - організацію ремонту і технічного обслуговування устаткування, систему планово-запобіжного ремонту;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи засобів вимірювань і автоматики, що застосовуються в атомній енергетиці, правила їх технічної експлуатації;
      - принципи планування технічного обслуговування і ремонту;
      - правила й норми охорони праці, ядерної, радіаційної, пожежної безпеки атомної електростанції;
      - програмне забезпечення складних комплексів автоматичного керування технологічними процесами на атомних електростанціях;
      - основи теплотехніки, електротехніки, електроніки;
      - основи економіки, організації праці, виробництва й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) різних видів ремонту автоматики і засобів вимірювань атомної електростанції; забезпечує ремонт, монтаж, регулювання, технічне обслуговування, налагодження і випробування засобів вимірювань і автоматики відповідно до правил, інструкцій, наказів та інших діючих в атомній енергетиці України нормативних і керівних документів.

2.2. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасний ремонт засобів вимірювань і автоматики; забезпечує своєчасне введення їх в експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергетичних блоків атомної електростанції.

2.3. Вживає заходів щодо реалізації виділених фондів на запасні частини для ремонту засобів вимірювань і автоматики; бере участь у проведенні вхідного контролю устаткування, запасних частин і матеріалів, що використовуються для ремонту; контролює справність та правильність застосування інструменту, пристроїв, ремонтного оснащення.

2.4. Проводить аналіз відповідності технічного стану засобів вимірювань і автоматики до вимог проектної документації і забезпечує дотримання графіків їх перевірки, профілактичних оглядів і різних видів ремонту.

2.5. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, надає допомогу персоналу з освоєння нових технологій; бере участь у розслідуванні аварій, браку в роботі, пошкодження автоматики та засобів вимірювань.

2.6. Керує працівниками, які виконують роботи з ремонту та обслуговування автоматики і засобів вимірювань; веде облік та проводить аналіз відмов у роботі засобів вимірювань і автоматики; розробляє заходи щодо поліпшення їх обслуговування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.