* *
Інструкція для посади "Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні дані про конструкцію і правила експлуатації повітряних суден;
      - правила з обслуговування парашутних та аварійно-рятувальних засобів;
      - конструкцію, принцип робіт і технологію монтажу парашутно-гальмових систем, будову та порядок застосування аварійно-рятувальних засобів і засобів сигналізації;
      - експлуатаційні особливості матеріальної частини гальмових парашутів, авіаційно-рятувальних плавзасобів, надувних трапів та аварійних засобів сигналізації;
      - правила ремонту парашутних та аварійно-рятувальних засобів;
      - правила роботи на верстатах і швацьких машинах.

1.4. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування за усіма видами регламентних робіт парашутно-гальмових систем усіх типів повітряних суден, матричних, вантажних, навчально-тренувальних і рятувальних парашутів, аварійно-рятувальних засобів та аварійно-рятувальних засобів зв'язку радіомаяків.

2.2. Перевіряє правильність укладання всіх зазначених типів парашутів.

2.3. Встановлює та монтує автоматичні та кисневі прилади на парашути.

2.4. Укладає гальмові парашути в контейнери повітряних суден.

2.5. Проводить дефектацію, визначає та усуває несправності парашутних та аварійно-рятувальних засобів.

2.6. Контролює роботу укладальників парашутів.

2.7. Веде технічну документацію на парашути та аварійно-рятувальні засоби.

2.8. Керує та бере участь у ремонті всіх парашутних та аварійно-рятувальних засобів у повному обсязі.

2.9. Бере участь у проведенні пошуково-рятувальних робіт.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.