* *
Інструкція для посади "Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з радіоустаткування 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - регламенти і технологію технічного обслуговування радіоустаткування повітряних суден, що обслуговуються;
      - правила та особливості експлуатації найбільш складного та унікального устаткування;
      - принципові електросхеми контрольно-перевірної апаратури і стендового устаткування;
      - функціональні зв'язки радіоустаткування з іншими системами;
      - методи виявлення та усунення особливо складних дефектів.

1.4. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт радіоустаткування двох і більш типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу або одного з типів надзвукових або широкофюзеляжних літаків.

2.2. У разі однотипного базування повітряних суден або закріпленому методі, виконує технічне обслуговування за періодичними видами регламентних робіт базового або закріпленого типу літака I-III класу (вертольота I-II класу) і технічне обслуговування за оперативними видами регламентних робіт на інших типах повітряних суден, що здійснюють посадку в даному аеропорту, з усуненням виявлених несправностей.

2.3. Настроює зони магнетрона передавального радіолокатора, настроює залишкові висоти радіовисотоміра, перевіряє на відповідність нормам технічних параметрів радіолокатори, літакові відповідачі та проводить інші найбільш складні налагоджувальні та регулювальні роботи з радіоустаткування під час оперативного технічного обслуговування повітряних суден.

2.4. Здійснює під час підготовки повітряного судна до випробування у повітрі повне налагодження всієї апаратури літаків I-III класу або вертольотів I-II класу.

2.5. Виявляє та усуває особливо складні дефекти після випробування повітряних суден у повітрі.

2.6. Проводить профілактичні заходи щодо запобігання відмовам.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Авіаційний механік з радіоустаткування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.