Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію обмоток та ізоляції силових і вимірювальних трансформаторів з класом напруги до 110 кВ, трансформаторів для живлення випрямлячів, регулювальних трансформаторів, масляних реакторів;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів з класом напруги до 110 кВ;
      - конструкцію обмоток та ізоляції і принцип роботи електричних машин змінного струму, синхронних електродвигунів потужністю до 25000 кВт і синхронних компенсаторів потужністю до 25000 кВА, а також шунтових, серієсних компаундних електродвигунів і генераторів постійного струму;
      - різновиди переходів у лобових частинах обмоток з багатопаралельними провідниками у витку, схеми обмоток статорів, роторів, якорів;
      - ізоляцію з азбестоскловолокнистих матеріалів на кремнійорганічній основі і епоксидних смолах;
      - транспозицію витків обмотки.

1.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує і виготовляє неперервні обмотки, ізоляцію головну й поздовжню силових трансформаторів загального і спеціального призначення всіх потужностей з класом напруги до 110 кВ.

2.2. Ремонтує обмотки і ізоляцію, замінює частину обмотки або робить повну перемотку обмоток електричних машин змінного струму потужністю до 50 тис.кВт, а також шунтових, серієсних, компаундних електричних машин постійного струму за кресленнями, схемами й розрахунковими записками.

2.3. Визначає стан ізоляції із застосуванням мегомметра і приладу контролю вологості (ПКВ).

2.4. Просочує обмотку, проводить пресування ізоляції, їх запікання і сушіння.

2.5. Вкладає стрижні в пази, піднімає і опускає крокові секції, згинає стрижні і виготовляє переходи, перез'єднує обмотки з зірки на трикутник, виготовляє на верстатах і за шаблонами полюсні котушки із фасонної міді на ребро і плазом.

2.6. Виготовляє хвильові і петльові обмотки.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Місця паяння проводів і регулювальні відгалуження обмоток трансформатора ТРДН-32000/110 - регулювання.

5.2. Обмотки вищої напруги випробувального трансформатора напругою 120 кВ потужністю 50 кВА - намотування.

5.3. Обмотки вищої напруги трансформатора ТРДЦН-63000/110 - ремонт із частковим перемотуванням.

5.4. Обмотки вищої напруги трансформатора ТМН-2500/35 - намотування.

5.5. Обмотки статорів асинхронних електродвигунів потужністю 3000 кВт напругою 6 кВ - намотування.

5.6. Обмотки статорів генераторів потужністю 50000 кВт - поновлення лакового покрову.

5.7. Полюсні котушки із фасонної міді на роторі синхронного компенсатора потужністю 3000 кВА - ремонт із заміною корпусної і виткової ізоляції.

5.8. Ротори електродвигунів потужністю 750 кВт - переізолювання листів сталі.

5.9. Шайби кутові з електрокартону марки Г для трансформатора ТМН-6300/110 - виготовлення.

5.10. Якорі серієсних електродвигунів постійного струму потужністю 250 кВт - перемотування.