Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію обмоток, ізоляції, схеми обмоток трансформаторів всіх типів і габаритів та електричних машин потужністю до 300 тис. кВт;
      - конструктивні особливості обмоток трансформаторів залежно від класу напруги, системи охолодження потужності, умов і режиму роботи;
      - правила виконання обмоток трансформаторів з рівномірно розподіленою транспозицією проводів;
      - ознаки і причини пошкодження обмоток та ізоляції;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту і виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів і електричних машин постійного та змінного струму.

1.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує і виготовляє гвинтові одноходові і неперервні циліндричні обмотки та ізоляцію силових трансформаторів загального і спеціального призначення, реакторів класу напруги до 330 кВ, вимірювальних і випробувальних трансформаторів напругою до 500 кВ.

2.2. Ремонтує і виготовляє ізоляцію під час часткового або повного перемотування електричних машин змінного струму, синхронних і асинхронних електродвигунів синхронних генераторів і компенсаторів, машин спеціального призначення потужністю до 100 тис.кВт.

2.3. Здійснює просочення, вакуумсушіння і запікання обмоток та ізоляції трансформаторів.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Генератори потужністю 100 тис.

5.2. кВт - зміна контактних кілець генератора із заміною ізоляції.

5.3. Генератори синхронні потужністю 2500 кВт - переізолювання всієї однорядної шипи обмотки ротора з виконанням ізоляції за класом Б.

5.4. Електродвигуни синхронні потужністю 2000 кВт - укладання котушок нової двошарової кошикової обмотки статора з ізоляцією, виконаною за класом Б.

5.5. Електричні машини постійного струму потужністю 3500 кВт - переізолювання всіх котушок і заміна корпусної ізоляції.

5.6. Лобові частини обмотки-статора турбогенератора потужністю 100 тис.

5.7. кВт - усунення місцевих пошкоджень ізоляції, переізолювання комплекту шпильок і вивідних кінців, заміна деталей кріплення.

5.8. Обмотки вищої напруги трансформатора ТРДН-40000/110 - виготовлення.

5.9. Обмотки статорів синхронних компенсаторів потужністю 10000 кВА напругою 10, 5 кВ - частковий ремонт із заміною однієї верхньої котушки на запасну з ізоляцією, виконаною за класом Б.

5.10. Статори синхронних компенсаторів потужністю 15000 кВА - заміна міжлистової ізоляції активної сталі.

5.11. Трансформатори ТРДЦН-63000/220 - ремонт обмотки, заміна кутових шайб, переізолювання відводів.

5.12. Трансформатори ТДЦ-400000/110 - ремонт виткової ізоляції і обмотки.

5.13. Трансформатори ТДТН-40000/110 - виготовлення регулювальної обмотки.