Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію обмоток та ізоляції силових трансформаторів потужністю до 10000 кВА і вимірювальних трансформаторів потужністю до 1000 кВА, вимірювальних трансформаторів напругою до 35 кВ;
      - будову обмоток та ізоляції низьковольтних електричних машин постійного і змінного струму, високовольтних електродвигунів потужністю до 500 кВт, їх принцип роботи і призначення;
      - схеми з'єднання обмоток і позначення регулювальних відгалужень;
      - допустиму густину струму в обмотках і регулювальних відгалуженнях;
      - читання креслень, схем і розрахункових записок на обмотки та ізоляцію силових і вимірювальних трансформаторів і електричних машин;
      - устаткування обмотувально-ізоляційного і сушильно-просочувального відділень;
      - марки і сортамент обмоткових проводів з емалевою і скловолокнистою ізоляцією, властивості і область застосування матеріалів: мідь, алюміній, бук, дуб, електротехнічна сталь, епоксидні смоли і отверджувачі, міканіт, мікафолій, слюдиніт, лавсан, ізофлекс, стрічкокартон, кремнійорганічні лаки, резольні смоли тощо та вимоги до них;
      - устаткування, спеціальні пристрої, оснащення, мірильний інструмент, електричні засоби вимірювання і апаратуру, що застосовуються під час ремонту і виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів і електричних машин;
      - основи електротехніки.

1.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт і виготовляє обмотки та ізоляцію силових трансформаторів потужністю до 10000 кВА напругою до 35 кВ, вимірювальних трансформаторів напругою до 35 кВ з класом точності 1, трансформаторів спеціального призначення потужністю до 630 кВА напругою до 10 кВ.

2.2. Виготовляє обмотки і котушки електричних машин постійного і змінного струму потужністю до 500 кВт.

2.3. Працює на ізолювальних верстатах з накладення ізоляції на прямокутні і круглі проводи.

2.4. Підбирає і установлює шаблони, підготовляє обмоткові проводи і заготовляє ізоляційні деталі для виготовлення обмоток.

2.5. Лудить і паяє мідні проводи круглого і прямокутного перерізу м'яким і твердим припоєм із застосуванням електроінструментів і відкритого полум'я.

2.6. Накладає міжлистову ізоляцію на пластини електротехнічної сталі, а також ізоляцію на прямокутні і круглі мідні проводи машинним і ручним способом під час ремонту і виготовлення обмоток та ізоляції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Електродвигуни асинхронні потужністю 500 кВт - виготовлення стрижневої обмотки під час ремонту.

5.2. Котушки двошарові, циліндричні, двозахідні низької напруги з проводу прямокутного перерізу в три паралелі для трансформатора ТМ-630/35 - намотування.

5.3. Котушки циліндричні багатошарові вищої напруги вимірювального трансформатора НОМ-35 - намотування.

5.4. Лобові частини обмотки статора асинхронного високовольтного електродвигуна потужністю 2000 кВт - ізолювання місць паяння.

5.5. Обмотки циліндричні вищої напруги з проводу прямокутного перерізу для трансформатора ТМ-630/35 - намотування.

5.6. Обмотки статорів - виготовлення обмотки секціями без підігрівання.

5.7. Обмотки якорів - кріплення обмотки дротяним бандажем.

5.8. Обмотки якорів генераторів постійного струму потужністю 1000 кВт - перемотування.

5.9. Обмотки роторів синхронних генераторів потужністю 50 тис.кВт - ізолювання відводів.

5.10. Протиральні лаки - приготування з розведенням розчинником.