* *
Інструкція для посади "Бандурист I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бандурист I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бандуриста, бандуриста-співака, кобзаря II категорії не менше 2 років; бакалавра - не менше 3 років. Розвинені вокальні, інструментальні та ораторські здібності; різноманітна концертна програма. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - історію та теорію української та світової музики;
      - історію України;
      - народознавство;
      - літературу, усну народну творчість (думи, балади, історичні, ліричні та інші народні пісні);
      - теорію та практику композиції;
      - особливості збирання, консервації і використання фольклору;
      - будову, технічні і вражальні особливості музичних інструментів (бандури, ліри, кобзи);
      - ораторське мистецтво;
      - техніку кобзарського співу і мовлення;
      - основи хореографії, сценічної поведінки та руху;
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Бандурист I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бандурист I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бандурист I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бандурист I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює підготовчу роботу і виконавську діяльність (грає) на одному або кількох музичних інструментах (бандура, ліра, кобза) як соліст або член інструментальної групи в органічному поєднанні з вокальною діяльністю (співом) як соліста або члена вокальної групи, а також із спеціальним українським кобзарським мовленням (оповідь, орація, речитатив, промова, звернення) відповідно до жанрів кобзарського мистецтва.

2.2. Самостійно або за допомогою спеціалістів розробляє концертні програми чи окремі номери, зберігає і розвиває традиції, стильові та композиційні особливості кобзарської гри, солоспіву і оповіді.

2.3. Адаптує, аранжує або модифікує існуючі народні та авторські музичні композиції, створює нові теми, образи та образні ряди, удосконалює кобзарські жанри, техніку, манеру і способи виконання, індивідуальну майстерність.

2.4. Застосовує традиційні та авторські форми і методи імпровізування і стилізування під час концертного та інших видів прилюдного виконання.

2.5. Вивчає кобзарську творчість, одяг, інструменти, робить текстуальні та нотні записи, систематизує зібрані матеріали з метою використання народних надбань в авторських цілях.

2.6. Записує музичні твори для радіо та телебачення.

2.7. Співпрацює з композиторами, режисерами та іншими спеціалістами з метою забезпечення високого художнього рівня виступів та концертів.

2.8. Консультує музикантів-виконавців з питань кобзарського мистецтва.

2.9. Пропагує кобзарство як творчість.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бандурист I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бандурист I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бандурист I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бандурист I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бандурист I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бандурист I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бандурист I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бандурист I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бандурист I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бандурист I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бандурист I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бандурист I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бандурист I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бандурист I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бандурист I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бандурист I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.