* *
Інструкція для посади "Бандурист II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бандурист II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; наявність концертної програми або відділення програми. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - історію та теорію української та світової музики;
      - історію України;
      - народознавство;
      - літературу, усну народну творчість (думи, балади, історичні, ліричні та інші народні пісні);
      - теорію та практику композиції;
      - особливості збирання, консервації і використання фольклору;
      - будову, технічні і вражальні особливості музичних інструментів (бандури, ліри, кобзи);
      - ораторське мистецтво;
      - техніку кобзарського співу і мовлення;
      - основи хореографії, сценічної поведінки та руху;
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Бандурист II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бандурист II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бандурист II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бандурист II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює підготовчу роботу і виконавську діяльність (грає) на одному або кількох музичних інструментах (бандура, ліра, кобза) як соліст або член інструментальної групи в органічному поєднанні з вокальною діяльністю (співом) як соліста або члена вокальної групи, а також із спеціальним українським кобзарським мовленням (оповідь, орація, речитатив, промова, звернення) відповідно до жанрів кобзарського мистецтва.

2.2. Самостійно або за допомогою спеціалістів розробляє концертні програми чи окремі номери, зберігає і розвиває традиції, стильові та композиційні особливості кобзарської гри, солоспіву і оповіді.

2.3. Адаптує, аранжує або модифікує існуючі народні та авторські музичні композиції, створює нові теми, образи та образні ряди, удосконалює кобзарські жанри, техніку, манеру і способи виконання, індивідуальну майстерність.

2.4. Застосовує традиційні та авторські форми і методи імпровізування і стилізування під час концертного та інших видів прилюдного виконання.

2.5. Вивчає кобзарську творчість, одяг, інструменти, робить текстуальні та нотні записи, систематизує зібрані матеріали з метою використання народних надбань в авторських цілях.

2.6. Записує музичні твори для радіо та телебачення.

2.7. Співпрацює з композиторами, режисерами та іншими спеціалістами з метою забезпечення високого художнього рівня виступів та концертів.

2.8. Консультує музикантів-виконавців з питань кобзарського мистецтва.

2.9. Пропагує кобзарство як творчість.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бандурист II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бандурист II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бандурист II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бандурист II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бандурист II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бандурист II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бандурист II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бандурист II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бандурист II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бандурист II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бандурист II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бандурист II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бандурист II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бандурист II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бандурист II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бандурист II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.