* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підготовки та транспортування нафти I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються транспортування нафти;
      - маршрутні завдання на приймання-постачання нафти в усіх напрямках;
      - правила технічної експлуатації магістральних нафтопроводів;
      - якісні характеристики нафти;
      - порядок проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аваріях на нафтопроводах;
      - правила безпечного ведення робіт при експлуатації об'єктів нафтопровідного транспорту;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує контроль за транспортуванням нафти по нафтопроводах.

2.2. Збирає вихідні дані щодо надходження нафти від суміжних виробничих підприємств магістральних нафтопроводів.

2.3. Аналізує та обробляє вихідні дані для відображення в балансі.

2.4. Готує відомості з балансу нафти для фінансового відділу підприємства.

2.5. Нараховує нормативні втрати на кожну партію поставок відповідно до маршрутних телефонограм.

2.6. Готує акти звірення щодо приймання-постачання нафти з нафтогазовидобувними підприємствами та організаціями, що уклали договори про транспортування нафти.

2.7. Забезпечує розсилання актів звірення, контактує з постачальниками з питань звірення.

2.8. Веде облік телефонограм, вказівок і розпоряджень, що стосуються перекачування нафти.

2.9. Спільно з фінансовим відділом проводить щомісячні і річні звіряння нафти, яка прийнята та постачена в усіх напрямках транспортування.

2.10. Здійснює технічну підготовку персоналу.

2.11. Веде встановлену документацію.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з підготовки та транспортування нафти несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.