* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з підтримання пластового тиску", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з підтримання пластового тиску" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробництва закачування агентів у пласт;
      - устаткування для закачування в пласт, правила його технічної експлуатації та організацію ремонту;
      - умови виникнення геологічних ускладнень, технічних неполадок, аварій устаткування і способи їх запобігання і ліквідації;
      - порядок оформлення звітної документації;
      - норми витрат і правила зберігання матеріалів;
      - вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки і технології підвищення нафтовіддачі пластів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з підтримання пластового тиску призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з підтримання пластового тиску підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з підтримання пластового тиску керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з підтримання пластового тиску під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань з підтримання пластового тиску.

2.2. Визначає шляхи підвищення ефективності роботи нагнітальних свердловин.

2.3. Проводить аналіз технічного стану фонду нагнітальних, свердловин і причини відмовлень роботи устаткування.

2.4. Здійснює контроль за виконанням завдань з закачування води в пласт і за станом виробничих об'єктів.

2.5. Складає наряд-завдання на капітальний ремонт нагнітальних свердловин і контролює якість їх проведення.

2.6. Забезпечує правильність консервації та збереження невстановленого устаткування і запасних частин.

2.7. Організовує розслідування причин аварій і виходів із ладу устаткування.

2.8. Організовує і контролює виконання робіт щодо випробувань і впровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів.

2.9. Організовує впровадження передового досвіду щодо експлуатації нагнітальних свердловин.

2.10. Веде облік і необхідну документацію з технічного стану устаткування, його паспортизацію.

2.11. Вживає заходів щодо виконання вимог правил і норм з охорони навколишнього середовища.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з підтримання пластового тиску має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з підтримання пластового тиску несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з підтримання пластового тиску несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з підтримання пластового тиску несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з підтримання пластового тиску несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з підтримання пластового тиску несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з підтримання пластового тиску несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з підтримання пластового тиску несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.