* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні й керівні матеріали з питань ліцензування та підготовки персоналу;
      - основні технологічні процеси на атомній електростанції;
      - основи педагогіки та психології;
      - правила радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій;
      - правила та норми охорони праці та навколишнього середовища, виробничої санітарії;
      - ядерного, радіаційного та протипожежного захисту;
      - основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє критерії оцінки готовності спеціалістів атомної електростанції, які ліцензуються, до виконання діяльності.

2.2. Здійснює експертизу (оцінку) системи підготовки персоналу, який ліцензується, розробляє рекомендації щодо підвищення якості підготовки та контролює якість усього навчального процесу.

2.3. Забезпечує якісне та своєчасне ведення процесу ліцензування персоналу атомної електростанції.

2.4. Організовує та контролює процедури, пов'язані з підготовкою і перевіркою знань персоналу.

2.5. Виконує процедури, пов'язані з допуском персоналу до самостійного виконання своїх обов'язків.

2.6. Перевіряє відповідність ліцензійних вимог кандидата на підготовку на посаду, організовує і здійснює контроль за своєчасним формуванням заявок щодо проведення навчання, контролює виконання графіків направлення працівників до навчальних закладів.

2.7. Проводить обходи робочих місць персоналу, що ліцензується.

2.8. Організовує і веде облік та зберігання ліцензійної документації.

2.9. Створює та веде комп'ютерну базу даних щодо ліцензованих фахівців.

2.10. Координує роботу ліцензованого персоналу атомної електростанції з державними інспектуючими службами.

2.11. Готує та направляє до державних інспектуючих органів звітну документацію щодо готовності ліцензованого персоналу до пуску енергоблока після планово-запобіжного ремонту.

2.12. Готує та надає список ліцензованого персоналу для проходження медичного огляду.

2.13. Контролює дотримання ліцензійних вимог та умов дії ліцензії на підготовку персоналу атомної електростанції.

2.14. Взаємодіє з усіма учасниками ліцензійного процесу на атомних електростанціях України з питань ведення процесу ліцензування і підготовки персоналу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.