Інструкція для посади "Диспетчер поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер поштового зв'язку" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра не менше 1 року, для молодшого спеціаліста - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві (філіалі, підрозділі) не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні документи з питань організації роботи поштового зв'язку;
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - перспективи розвитку підприємства (філіалу);
      - організацію і технологічні процеси в поштовому зв'язку;
      - плани наплавлення пошти;
      - виробничі зв'язки між філіалами та структурними підрозділами;
      - положення про диспетчерську службу;
      - контрольні терміни оброблення і розклад руху транспорту, задіяного для перевезення пошти;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Диспетчер поштового зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер поштового зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер поштового зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер поштового зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні комплексу організаційних заходів, спрямованих на забезпечення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалах (підрозділах) підприємства.

2.2. Здійснює постійний контроль за своєчасним проходженням та доставкою всіх видів поштових відправлень та періодичних видань усіма видами транспорту.

2.3. Контролює відправку пошти відповідно до планів направлення пошти і розкладу руху поштового транспорту, контролює повідомлення підрозділів про порушення, які виникли під час відправлення пошти та про зміни графіку руху поштового транспорту, задіяного для перевезення пошти, вживає заходів для усунення порушень.

2.4. Вживає оперативних заходів у випадку несвоєчасного виходу газет з друку, відміни або затримки поштового транспорту, відчеплення поштових вагонів від поїздів, вимушеної зміни схем направлення пошти і маршрутів руху транспорту та в разі надзвичайних ситуацій і доповідає керівництву.

2.5. Веде диспетчерський журнал.

2.6. Вносить пропозиції щодо змін маршрутів і планів перевезення пошти.

2.7. Керує роботою працівників диспетчерської служби.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер поштового зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер поштового зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер поштового зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер поштового зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер поштового зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер поштового зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер поштового зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер поштового зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер поштового зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер поштового зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер поштового зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер поштового зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер поштового зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер поштового зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.