Інструкція для посади "Диспетчер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією в галузі управління транспортним процесом: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила, Статути та інші керівні та нормативні документи, що стосуються виробничої та експлуатаційної роботи флоту, перевезення вантажів та пасажирів, технології оброблення й обслуговування суден у портах;
      - техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден, причалів і перевантажувальної техніки портів;
      - судноводіння на водних шляхах та їх судноплавні і обмежувальні умови для плавання суден;
      - вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології та прогресивних методів експлуатації флоту й оброблення його в портах;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Диспетчер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво і контроль за роботою флоту, виконанням суднами графіків (розкладів) руху і планів перевезення вантажу та пасажирів, інших виробничо-фінансових показників, організацією та проведенням вантажно-розвантажувальних робіт, раціональним та ефективним використанням складських площ, вантажних причалів, портових перевантажувальних машин та механізмів, робітничих комплексних бригад та механізаторів, виконанням змінно-добових планів і технологічних процесів оброблення суден на причалах порту та клієнтури.

2.2. Організовує своєчасне забезпечення суден паливом, мастильними матеріалами та іншими видами їх комплексного обслуговування.

2.3. Своєчасно інформує командний склад суден про штормові попередження і вживає необхідних заходів щодо забезпечення безаварійної роботи флоту.

2.4. Забезпечує надання допомоги аварійним суднам та суднам, що терплять лихо.

2.5. Організовує впровадження передової технології і прогресивних методів експлуатації флоту та оброблення його в портах, спрямованих на зниження собівартості й підвищення продуктивності праці на перевезеннях і вантажно-розвантажувальних роботах.

2.6. Вивчає та узагальнює передові методи праці на флоті та в портах і організовує їх упровадження.

2.7. Провадить роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни на флоті, перевантажувальних роботах та серед працівників диспетчерської служби.

2.8. Керує роботою змінних диспетчерів та операторів диспетчерської служби й контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації.

2.9. Здійснює облік та складання встановленої звітності.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.