Інструкція для посади "Диспетчер пожежного зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер пожежного зв'язку" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, вимоги статутів, положень, наказів, інструкцій та інших документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в підрозділах цивільного захисту;
      - тактику гасіння пожеж;
      - оперативно-тактичну характеристику зони виїзду, важливі та пожежонебезпечні об'єкти;
      - мережу протипожежного водопостачання;
      - тактико-технічні характеристики засобів зв'язку, сигнальної та обчислювальної техніки;
      - дислокацію протипожежної техніки та її оперативно-тактичні можливості;
      - технологію роботи автоматизованої системи зв'язку та оперативного управління пожежною охороною;
      - порядок виконання оперативних завдань;
      - форми вхідних і вихідних диспетчерських документів, оперативно-службові документи підрозділу, порядок їх заповнення та використання;
      - правила з охорони праці під час роботи із засобами зв'язку та обчислювальною технікою;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію.

1.4. Диспетчер пожежного зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер пожежного зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер пожежного зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер пожежного зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне регулювання роботи взаємопов'язаних структурних підрозділів оперативно-рятувальної служби.

2.2. Приймає, реєструє, обробляє та аналізує повідомлення про пожежі, аварії, стихійні лиха.

2.3. Контролює своєчасний виїзд пожежного підрозділу та підрозділу аварійної служби на об'єкти.

2.4. Передає розпорядження про використання оптимальної кількості протипожежної техніки та її виїзд до місць викликів.

2.5. Збирає, обробляє, коригує та накопичує оперативну інформацію про пожежну обстановку, її зміни та ускладнення.

2.6. Веде облік особового складу і протипожежної техніки, виїздить на пожежі, залишається у резерві під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха.

2.7. Проводить обмін інформацією з пунктами зв'язку інших підрозділів оперативно-рятувальної служби.

2.8. Забезпечує дотримання правил експлуатації технічних засобів оперативного зв'язку та інформування, підтримання у справному стані безпосередніх зв'язків із пожежними частинами, службами взаємодії.

2.9. Вживає заходів, у разі необхідності, щодо введення в дію резервного диспетчерського обладнання та каналів зв'язку.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер пожежного зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер пожежного зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер пожежного зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер пожежного зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер пожежного зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер пожежного зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер пожежного зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер пожежного зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер пожежного зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер пожежного зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер пожежного зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер пожежного зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер пожежного зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер пожежного зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер пожежного зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер пожежного зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.