Інструкція для посади "Диспетчер пункту збору донесень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер пункту збору донесень" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та спеціальна підготовка. Стаж роботи в цивільній авіації - не менше 2 років. Володіння англійською мовою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України, стандарти і рекомендовану практику ІКАО, нормативно-правові документи державного департаменту авіаційного транспорту;
      - положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування, технологію роботи, відмінності національних правил та процедур з ІКАО, дії фахівців під час виникнення особливих випадків у польоті та під час польоту пасажирського судна в особливих умовах, а також під час проведення пошуково-рятувальних робіт, основні аеродинамічні та льотно-технічні характеристики пасажирського судна, основні частини аеропорту та їх призначення;
      - методи та принципи координації діяльності служб, що забезпечують польоти та обслуговування повітряного руху;
      - вимоги нормативних документів, що регламентують діяльність фахівців та методи їх застосування у процесі передпольотного інформаційного обслуговування;
      - міжнародну метеорологічну інформацію;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Диспетчер пункту збору донесень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер пункту збору донесень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер пункту збору донесень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер пункту збору донесень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує вимоги внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Виконує посадову інструкцію, технологію роботи та інші документи, які регламентують роботу відділу.

2.3. Експлуатує зв'язкове, комп'ютерне та інше устаткування, встановлене у відділі.

2.4. Стежить за процесом оперативної обробки інформації стосовно планів польоту та змін у планах польоту; контролює наявність інформації і збереження її на електронних носіях.

2.5. Проводить заходи, направлені на удосконалення автоматизації процесів збору та обробки інформації стосовно планів польоту та змін у планах польоту.

2.6. Утримує технічні засоби у робочому стані, обробляє повідомлення щодо заходів обслуговування потоків повітряного руху, взаємодіє з зацікавленими експлуатантами повітряних суден.

2.7. Своєчасно забезпечує усіх зацікавлених користувачів повітряного простору інформацією стосовно планів польоту та їх змін.

2.8. Підтверджує у встановлений термін допущення до самостійної роботи.

2.9. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни.

2.10. Дотримується стандартів та рекомендованої практики ІКАО і національного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер пункту збору донесень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер пункту збору донесень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер пункту збору донесень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер пункту збору донесень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер пункту збору донесень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер пункту збору донесень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер пункту збору донесень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер пункту збору донесень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер пункту збору донесень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер пункту збору донесень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер пункту збору донесень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер пункту збору донесень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер пункту збору донесень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер пункту збору донесень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер пункту збору донесень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер пункту збору донесень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.