Інструкція для посади "Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та спеціальна підготовка. Стаж роботи в цивільній авіації - не менше 2 років. Володіння англійською мовою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України, стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872);
      - нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту;
      - положення про відділ передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту;
      - повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації, інструкції з виконання польотів у районі аеродрому;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує вимоги внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Експлуатує зв'язкове, комп'ютерне та інше обладнання, встановлене у відділі.

2.3. Проводить багатоступінчасту перевірку достовірності аеронавігаційної інформації.

2.4. Приділяє увагу характеру змін аеронавігаційної інформації та своєчасному введенню її до бази аеронавігаційних даних і забезпечує процес оперативної обробки.

2.5. Підготовляє бюлетені передпольотної інформації, вносить зміни в документи, забезпечує ведення контрольних екземплярів, які знаходяться на обліку у відділі.

2.6. Веде облік документів аеронавігаційної інформації, поправок, доповнень та змін.

2.7. Надає передпольотний інструктаж екіпажам повітряних суден.

2.8. Підтверджує у встановлений термін допуск до самостійної роботи.

2.9. Дбає про зміцнення трудової та технологічної дисципліни.

2.10. Дотримується стандартів і рекомендованої практики ІКАО і чинного законодавства під час підготовки аеронавігаційної інформації і здійснення інформаційного аеронавігаційного обслуговування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.