Інструкція для посади "Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, положення, інструкції та розпорядження щодо питань оброблення, перевезення і доставки пошти;
      - організацію виробничого процесу;
      - технологію оброблення пошти;
      - тарифи на послуги поштового зв'язку;
      - порядок проведення ревізій;
      - інструкції та інші нормативні документи щодо розгляду звернень громадян;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - основи економіки, виробництва та управління;
      - Поштові правила;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку, основи трудового законодавства.

1.4. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Інструктує працівників зв'язку з питань роботи засобів поштового зв'язку.

2.2. Бере участь у розробленні планів поліпшення якості роботи засобів поштового зв'язку й обслуговування споживачів.

2.3. Бере участь у розробленні планів направлення пошти, розкладів руху поштового транспорту.

2.4. Бере участь у розробленні заходів щодо забезпечення збереження пошти, виконання контрольних термінів її проходження та поліпшення роботи поштового зв'язку з надання послуг.

2.5. Здійснює контроль за своєчасним і якісним обробленням пошти, за перевезенням і доставкою пошти та її збереженням.

2.6. Розслідує скарги, заяви й запити з питань надання послуг поштового зв'язку та надає відповіді.

2.7. Аналізує причини виникнення браку, скарг, уповільнення оброблення пошти та впроваджує заходи для їх усунення.

2.8. Інструктує і контролює працівників відділень поштового зв'язку з питань надання послуг та правильного застосування тарифів на ці послуги.

2.9. Бере участь в організації семінарів та нарад працівників поштового зв'язку.

2.10. Бере участь у проведенні ревізій роботи підрозділів філіалу.

2.11. Веде облік показників якості роботи поштового зв'язку.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.