Інструкція для посади "Інструктор з індивідуального навчання водінню", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор з індивідуального навчання водінню" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - інструктор з індивідуального навчання водінню I категорії: професійно-технічна освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Підвищення кваліфікації, кваліфікаційний рівень водія 1 класу. Стаж роботи за професією інструктора з індивідуального навчання водінню II категорії - не менше 5 років. Інструктор з індивідуального навчання водінню II категорії: професійно-технічна освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Підвищення кваліфікації, кваліфікаційний рівень водія 2 класу. Стаж роботи за професією інструктора з індивідуального навчання водінню - не менше 3 років. Інструктор з індивідуального навчання водінню: професійно-технічна освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за професією водія автотранспортних засобів або водія мототранспортних засобів - не менше 3 років. Позитивні висновки за всіма параметрами професійного добору.". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги нормативно-методичних документів з питань навчання водінню;
      - навчальні плани й програми з водіння, будови й експлуатації транспортних засобів;
      - методику практичного навчання водінню;
      - правила та норми безпеки навчання та праці, охорони навколишнього середовища;
      - мову, яка використовується в навчальному закладі.

1.4. Інструктор з індивідуального навчання водінню призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор з індивідуального навчання водінню підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор з індивідуального навчання водінню керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор з індивідуального навчання водінню під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ретельно готується під керівництвом більш кваліфікованого майстра виробничого навчання водінню до проведення занять, відпрацьовує з учнями (слухачами) вправи відповідно до програми навчання та на встановлених маршрутах (автодромі, кранодромі, майданчику).

2.2. За вказівкою майстра виробничого навчання розробляє маршрутні карти для відпрацювання вправ з водіння транспортних засобів.

2.3. Складає на кожну вправу план заняття, керується графіком черговості навчання транспортних засобів (роботи на техніці) й розкладом занять.

2.4. Своєчасно й правильно робить записи в індивідуальних книжках обліку практичних робіт і водіння, дорожніх листах.

2.5. Знає закріплених за ним учнів (слухачів), прищеплює їм любов до професії водія, елементи взаємоповаги й етики поведінки на маршрутах руху.

2.6. Працює у взаємодії з викладачами та майстрами виробничого навчання, бере активну участь у виховній роботі, проводить з учнями (слухачами) індивідуальну навчально-виховну роботу.

2.7. Утримує закріплений за ним транспортний засіб у постійній готовності до занять, якісно й своєчасно проводить роботи з його технічного обслуговування та ремонту.

2.8. Бере активну участь в обладнанні та вдосконаленні навчального автодрому (кранодрому, майданчика), підтримує його елементи в робочому стані.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор з індивідуального навчання водінню має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор з індивідуального навчання водінню несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор з індивідуального навчання водінню несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор з індивідуального навчання водінню несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор з індивідуального навчання водінню несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор з індивідуального навчання водінню несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор з індивідуального навчання водінню несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор з індивідуального навчання водінню несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.