* *
Інструкція для посади "Начальник вагону поштового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник вагону поштового" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи в галузі поштового зв'язку: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, положення, інструкції та нормативні документи, які стосуються перевезення, оброблення та обміну пошти;
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - плани направлення пошти, схеми маршрутів поштових вагонів та магістральних автомаршрутів;
      - обладнання поштового вагону і принцип дії системи опалення, вентиляції, водозабезпечення, електроосвітлення та інше;
      - порядок обліку робочого часу роз'їзних працівників;
      - латинський шрифт;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - тарифи на послуги поштового зв'язку та плани направлення пошти в межах свого маршруту;
      - елементарні знання з економіки;
      - організації виробництва;
      - список газетних вузлів;
      - абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування;
      - інструкцію із сигналізації та руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

1.4. Начальник вагону поштового призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник вагону поштового підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник вагону поштового керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник вагону поштового під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує відповідно до запроваджених правил та інструкцій роботу бригади вагону поштового.

2.2. Здійснює оброблення і сортування пошти, обмін пошти із призалізничними підрозділами поштового зв'язку згідно з планом направлення пошти.

2.3. Забезпечує збереження пошти, цінностей, зброї, іменних речей та обладнання поштового вагону.

2.4. Веде облік кількості оброблених у поштовому вагоні поштових відправлень за дорожніми листами і мішкотари.

2.5. Складає рапорти щодо порушень, виявлених і допущених при обробці і обміні пошти під час рейсу.

2.6. Провадить інструктаж і перевіряє знання членами бригади поштових правил та інших нормативних документів, які стосуються перевезення пошти.

2.7. Упроваджує передові методи праці, контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни.

2.8. Забезпечує виконання правил перевезення пошти і експлуатації поштових вагонів на залізницях України.

2.9. Під час аварій і відчеплення поштового вагону вживає заходів щодо збереження пошти, своєчасної її відправки за призначенням та надає першу медичну допомогу потерпілим працівникам.

2.10. Бере участь у складанні актів щодо пошкодженого поштового вагону.

2.11. Виконує функції провідника-електромонтера поштового вагону під час його відсутності.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник вагону поштового має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник вагону поштового має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник вагону поштового має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник вагону поштового має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник вагону поштового має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник вагону поштового має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник вагону поштового має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник вагону поштового має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник вагону поштового має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник вагону поштового несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник вагону поштового несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник вагону поштового несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник вагону поштового несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник вагону поштового несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник вагону поштового несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник вагону поштового несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.