* *
Інструкція для посади "Начальник варти воєнізованої охорони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник варти воєнізованої охорони" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи в охоронній службі - не менше 1 року або професійно-технічна освіта і стаж роботи в охоронній службі - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу;
      - власні нормативні документи підприємства, правила, стандарти та рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань;
      - правила та норми охорони праці і пожежної безпеки.

1.4. Начальник варти воєнізованої охорони призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник варти воєнізованої охорони підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник варти воєнізованої охорони керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник варти воєнізованої охорони під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує практичний комплекс заходів, які спрямовано на захист діяльності аеропорту від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність.

2.2. Підтримує систему охорони та захисту повітряних суден, об'єктів радіонавігації, зв'язку, життєзабезпечення.

2.3. Планує і контролює розстановку особового складу варти відповідно до табелю постів.

2.4. Здійснює контрольні перевірки несення служби вартовими, зберігання та використання вогнепальної зброї.

2.5. Здійснює контроль і перевірку справності інженерно-технічних засобів охорони, пожежної сигналізації, стану захисної огорожі периметру аеропорту та об'єктів, радіо та телефонного зв'язку з постами охорони.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник варти воєнізованої охорони має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник варти воєнізованої охорони має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник варти воєнізованої охорони має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник варти воєнізованої охорони має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник варти воєнізованої охорони має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник варти воєнізованої охорони має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник варти воєнізованої охорони має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник варти воєнізованої охорони має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник варти воєнізованої охорони має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник варти воєнізованої охорони несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник варти воєнізованої охорони несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник варти воєнізованої охорони несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник варти воєнізованої охорони несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник варти воєнізованої охорони несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник варти воєнізованої охорони несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник варти воєнізованої охорони несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.