Інструкція для посади "Гірничомонтажник підземний 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірничомонтажник підземний 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірничомонтажника підземного 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, технічні характеристики машин, що монтуються та обслуговуються, механізмів та іншого обладнання, правила випробовування та налагодження їх;
      - причини та ознаки неполадок у роботі монтованого обладнання і порядок їх усунення;
      - допустимі навантаження на обладнання;
      - порядок, правила та способи виконання монтажних робіт;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів та правила користування ними;
      - властивості застосовуваних матеріалів;
      - основи електротехніки та гірничої справи;
      - умови ведення монтажних робіт в очисних та підготовчих вибоях;
      - види застосовуваного кріплення, порядок і способи його встановлення й зняття;
      - правила здавання в експлуатацію складного обладнання, будову й правила технічної експлуатації монорейкової доріжки.

1.4. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж і демонтаж скребкових конвеєрів, гідророзведень, вузлів гідравліки, гідророзподілювачів, гідрозамків, блоків керування, бункерів, баків, конденсаторів холодильників, теплообмінників та випарників холодильних установок, штовхачів.

2.2. Проводить монтаж, демонтаж, налагодження та випробовування стаціонарних стрічкових конвеєрів, встановлених у головних виробках, стаціонарних водовідливних та вуглесосних установок, підіймальних машин, гальмівних канатів та парашутних пристроїв, лебідок, стовбурової механічної сигналізації, пускорегулюючої апаратури, високовольтних електроустановок, елементів електронної (напівпровідникової) техніки, пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки та ізотопних приладів у системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного керування на роботах, що не вказуються в характеристиці робіт 5-го розряду.

2.3. Здійснює монтаж, демонтаж, налагодження та випробовування монорейкових доріжок; оформлення й кріплення вибоїв тимчасовим кріпленням; будову перекриття; зняття й встановлення кріплення в очисних вибоях та підготовчих виробках; викладання та розбирання кострів, вантаження вугілля й породи на конвеєри та інші транспортні засоби; переміщення та встановлення лебідок, монтажних верстатів, пристроїв та керування ними під час доставки та монтажних робіт в очисних і підготовчих вибоях; улаштування помостів, укосин, настилів та доставку по них матеріалів, деталей, вузлів, секцій кріплення у вибій.

2.4. Виконує пристрілювання конструкцій будівельно-монтажним пістолетом.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірничомонтажник підземний 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.