* *
Інструкція для посади "Гірничомонтажник підземний 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірничомонтажник підземний 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи гірничої справи;
      - будову, призначення й технічні характеристики машин, що монтуються та обслуговуються, механізмів і пристроїв;
      - правила встановлення та кріплення такелажних механізмів;
      - прийоми та правила такелажних робіт;
      - способи стропування та кріплення вантажів, деталей, вузлів;
      - допустимі навантаження на машини, механізми, пристрої, причіпні пристрої;
      - порядок ведення монтажних робіт;
      - технічні умови з прокладання кабелів, монтажу трубопроводів і запірної арматури;
      - застосовувані матеріали та їх властивості;
      - основні неполадки в роботі обслуговуваного, обладнання та способи їх усунення;
      - застосовувані фарбники;
      - способи пофарбування та нанесення написів;
      - способи перевірки габаритів фундаментів під обладнання;
      - слюсарну справу, правила і способи вивірення змонтованого обладнання.

1.4. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж і демонтаж трубопроводів та запірної арматури, конвеєрних поставів, допоміжного обладнання, пристроїв, що застосовуються під час монтажу гірничошахтового обладнання, монтаж приводних станцій, лійок, течок та бункерних засувів; прокладання кабелів, настилання риштаків у горизонтальних і похилих гірничих виробках.

2.2. Керує допоміжним обладнанням під час піднімання, переміщення вузлів, що монтуються, деталей на монтажних дільницях.

2.3. Здійснює улаштування настилів для встановлення апаратури та іншого обладнання; підготовку матеріалів і обладнання на приймально-відправних площадках гірничих виробок, вантаження, доставку й розвантаження їх за допомогою механізмів та вручну у встановлених місцях; технічне обслуговування машин, механізмів та пристроїв, що застосовуються у роботі; пофарбування обладнання та нанесення написів за трафаретом.

2.4. Проводить електрогазозварювальні роботи.

2.5. Виконує інші роботи з монтажу, демонтажу гірничошахтового обладнання під керівництвом гірничомонтажника вищої кваліфікації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірничомонтажник підземний 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.