* *
Інструкція для посади "Гірничомонтажник підземний 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірничомонтажник підземний 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірничомонтажника підземного 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, технічні характеристики машин, що монтуються, механізмів, електроустановок, засобів автоматики, дистанційного керування та іншого обладнання, способи їх монтажу, демонтажу, регулювання, налагодження та випробування в роботі;
      - способи перевірки режимів роботи, навантажень і зняття експлуатаційних характеристик та діаграм у процесі випробовування;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів високої точності та правила користування ними;
      - будову, призначення й технічні характеристики машин, механізмів та інструментів, що застосовуються під час ведення монтажних та пов'язаних з ними гірничих робіт;
      - властивості гірських порід та їхню класифікацію;
      - способи керування покрівлею;
      - види постійного й тимчасового кріплення;
      - способи кріплення очисних і підготовчих вибоїв;
      - порядок ведення робіт із зарубки, відбивання вугілля відбійними молотками та підривним способом;
      - правила ведення підривних робіт;
      - встановлену сигналізацію.

1.4. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж та налагодження елементів електронної (напівпровідникової) техніки, пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки та ізотопних приладів у системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації й дистанційного керування; в очисних вибоях, обладнаних вузькозахватними комбайнами, стругами, виїмковими комплексами та агрегатами; у підготовчих вибоях, обладнаних комбайнами; у підіймальних машинах, встановлених у головних нахилах, бремсбергах, сліпих шахтах; центральних гідропідйомах.

2.2. Здійснює всі роботи з монтажу і демонтажу щитових агрегатів та інших комплексів у лавах на пластах крутого падіння; відновлення (кріплення) сполучень лав з бремсбергами й штреками; монтаж і демонтаж механічної частини виїмкових і прохідницьких комбайнів, секцій гідрофікованого кріплення та маслостанцій; транспортування обладнання, механізованих комплексів по лаві лебідкою, спорудження тимчасового та постійного кріплення згідно з паспортом кріплення, укладання настилу, встановлення упорних, розпірних стояків; монтаж, демонтаж і налагодження породовантажних машин та бурових установок; навішування посудин і канатів на багатоканатні підйоми; монтаж обмінних пристроїв, дробильно-закладного комплексу.

2.3. Керує комплексами, агрегатами, комбайнами, гідросистемою під час пересування секцій кріплення та конвеєра, під час виймання смуги вугілля у процесі випробовування механізмів під навантаженням після монтажу.

2.4. Проводить відбивання породи й виймання вугілля відбійними молотками та пневмоломами під час відбивання порід покрівлі, ґрунту і боків виробок для переміщення крупногабаритного обладнання та створення умов для його монтажу в очисних і підготовчих вибоях; буріння шпурів ручними й колонковими електросвердлами; оформлення й кріплення вибоїв тимчасовим кріпленням.

2.5. Здійснює улаштування перекриттів, зняття й встановлення кріплення в очисних вибоях та підготовчих виробках; викладання й розбирання кострів; вантаження гірничої маси на транспортні засоби; перенесення, підвішення або укладання кабелів і шлангів зрошування; навішування вентиляційних труб; здавання змонтованого обладнання в експлуатацію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірничомонтажник підземний 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.