Інструкція для посади "Птахівник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Птахівник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Одержання професії на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила догляду та утримання птиці;
      - ознаки її захворювання;
      - основні зооветеринарні та санітарні вимоги до умов вирощування птиці;
      - правила сортування, маркування та упаковування яєць;
      - склад дезінфікуючих розчинів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Птахівник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Птахівник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Птахівник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Птахівник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні роботи з годівлі та догляду за птицею.

2.2. Розміщує птицю в клітках, виймає її з кліток і передає на відгодівлю.

2.3. Стежить за станом птиці після годівлі, своєчасним здаванням її на забій.

2.4. Доглядає за птицею в нічний час, виділяє та відсаджує слабку та збирає загиблу птицю.

2.5. Підтримує в приміщеннях заданий температурний та повітряний режим.

2.6. Випасає птицю.

2.7. Сортує, калібрує та миє яйця вручну.

2.8. Маркує, укладає та упаковує їх.

2.9. Прибирає виробничі приміщення та робочі місця.

2.10. Чистить, миє кліткове та інше обслуговуване устаткування та інвентар.

2.11. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Птахівник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Птахівник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Птахівник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Птахівник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Птахівник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Птахівник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Птахівник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Птахівник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Птахівник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Птахівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Птахівник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Птахівник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Птахівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Птахівник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Птахівник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Птахівник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.