Інструкція для посади "Птахівник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Птахівник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією птахівника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи анатомії та фізіології свійської птиці наземного та кліткового утримання;
      - методи підвищення продуктивності обслуговуваного поголів'я;
      - правила експлуатації технологічного устаткування та догляду за ним;
      - норми годівлі та порядок згодовування кормів;
      - потребу обслуговуваного виду птиці в протеїні, вітамінах та мінеральних речовинах;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Птахівник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Птахівник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Птахівник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Птахівник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручні та частково механізовані роботи з догляду за дорослим поголів'ям у разі наземного утримання та за молодняком промислового стада.

2.2. Готує корми, додає до них мікроелементи та інші добавки і роздає їх.

2.3. Регулює подавання води у напувалки.

2.4. Видаляє послід, миє напувалки, чистить годівниці та кубла.

2.5. Виконує заходи з підвищення продуктивності птиці.

2.6. Сортує та вибраковує птицю.

2.7. Збирає, укладає, упаковує та здає яйця.

2.8. Бере участь у проведенні профілактичних та лікувальних заходів.

2.9. Регулює повітрообмін, температуру та вологість повітря у приміщеннях для птиці.

2.10. Очищає піддони у разі кліткового утримання птиці.

2.11. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Птахівник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Птахівник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Птахівник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Птахівник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Птахівник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Птахівник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Птахівник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Птахівник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Птахівник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Птахівник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Птахівник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Птахівник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Птахівник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Птахівник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Птахівник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Птахівник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.