Інструкція для посади "Психолог ІІ категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Психолог ІІ категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією психолога не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи з практичної психології, Дисциплінарний статут;
      - психологію праці та управління, інженерну та соціальну психологію;
      - методи вивчення психологічних особливостей службової діяльності особового складу Держспецзв’язку;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід роботи психологів;
      - основи управління;
      - профорієнтаційну роботу;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Психолог ІІ категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Психолог ІІ категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Психолог ІІ категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Психолог ІІ категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає вплив психологічних, економічних та організаційних чинників на службову діяльність особового складу Держспецзв’язку з метою розробки заходів щодо створення сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності.

2.2. Вивчає та аналізує причини плинності та переміщення кадрів, розроблює пропозиції, які забезпечують стабільність наявності кадрів в органі Держспецзв’язку.

2.3. Розроблює професіограми та психологічні характеристики особового складу різних посад.

2.4. Бере участь у доборі особового складу та його розстановці за робочими місцями, виходячи з вимог організації праці (служби) та управління персоналом, допомагає в адаптації особового складу у нових умовах праці (служби).

2.5. На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової діяльності особового складу готує проекти рекомендацій та пропозицій щодо впровадження результатів психологічних досліджень у виробничу практику та заходів, які сприяють організації оптимальних трудових процесів, установленню раціональних режимів праці (служби) та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці (служби) та підвищенню працездатності людини.

2.6. Надає практичну допомогу у формуванні трудових колективів, організації робочого часу, робочих місць з урахуванням технологічних чинників та ергономічних вимог.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Психолог ІІ категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Психолог ІІ категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Психолог ІІ категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Психолог ІІ категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Психолог ІІ категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Психолог ІІ категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Психолог ІІ категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Психолог ІІ категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Психолог ІІ категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Психолог ІІ категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Психолог ІІ категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Психолог ІІ категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Психолог ІІ категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Психолог ІІ категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Психолог ІІ категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Психолог ІІ категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити керівництву пропозиції щодо планування і проведення соціально-психологічної та виховної роботи для створення більш сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності; вимагати надання документів та інформаційних матеріалів та створення умов, необхідних для виконання посадових обов’язків; надавати консультації із соціально-психологічних питань особовому складу Держспецзв’язку.