* *
Інструкція для посади "Головний біолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний біолог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу та біологічного захисту рослин;
      - ентомологію та фітопатологію;
      - технологію виробництва мікроорганізмів;
      - морфологічні особливості основних видів шкідників, біологію їх розвитку, стандарти на них;
      - методичні та нормативні документи з державного контролю за рівнем гібридності, типовості насіння, насінництва, заготівлі, зберігання, використання і реалізації гібридного насіння та батьківських форм;
      - основні положення державних і міжнародних стандартів та методи визначення рівня гібридності, типовості насіння;
      - основи сучасного економічного механізму виробництва й управління;
      - матеріали, що визначають напрям розвитку біологічного захисту рослин і народного господарства в цілому;
      - селекцію сільськогосподарських культур і сортовивчення;
      - чинне законодавство з охорони навколишнього природного середовища, трудове і земельне законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний біолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний біолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний біолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний біолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційне і методичне керівництво з виробництва і застосування біологічних засобів захисту рослин, визначення рівня гібридності насіння.

2.2. Визначає потребу в біологічних засобах захисту рослин, їх асортимент, організовує облік корисних ентомофагів у природних умовах, підтримку й оновлення чистих маточних культур корисних комах і мікроорганізмів, заявки на промислові біопрепарати та забезпечує їх раціональне застосування в господарствах.

2.3. Вивчає, пропагує та впроваджує досягнення науки і передовий досвід вирощування сільськогосподарських культур без застосування хімічних засобів, прогресивні технології виробництва і ефективні біологічні засоби захисту рослин.

2.4. Бере участь у виконанні завдань науково-методичних розробок.

2.5. Вивчає біологічні особливості вирощування рослин.

2.6. Узагальнює результати проведених обстежень сільськогосподарських культур на виявлення зараженості хворобами та шкідниками, визначає їх шкідливість, готує висновки і допомагає організувати розроблення ефективних заходів боротьби з ними.

2.7. Контролює додержання працівниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний біолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний біолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний біолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний біолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний біолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний біолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний біолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний біолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний біолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний біолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний біолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний біолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний біолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний біолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний біолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний біолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.