* *
Інструкція для посади "Головний будівельник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний будівельник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України та постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань будівництва, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації будівництва, перспективи технічного та економічного розвитку будівельної галузі, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід;
      - порядок укладання та виконання контрактів (договорів), будівельні норми та правила виконання робіт, стандарти й технічні умови;
      - керівні матеріали щодо розроблення й оформлення технічної документації;
      - основи маркетингу, планування, фінансування будівництва, можливості використання організаційної й обчислювальної техніки;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Головний будівельник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний будівельник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний будівельник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний будівельник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Координує роботу з розроблення проектно-технологічної документації в системі інженерної підготовки будівельного виробництва, зведених календарних і сітьових графіків робіт, проектів виконання робіт і технологічних карт та контролює їх виконання.

2.2. Бере участь в узгодженні проектів виконання робіт, що розробляються субпідрядними організаціями, у розробленні та впровадженні автоматизованої системи управління будівництвом, комплексної механізації й автоматизації будівельних процесів.

2.3. Контролює додержання технологічної дисципліни й виконання заходів щодо підвищення якості будівництва, підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

2.4. Забезпечує впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, передових ресурсозберігаючих технологій, раціоналізаторських пропозицій, що направлені на поліпшення технології будівництва, засобів охорони навколишнього середовища.

2.5. Керує підрозділами і службами технологічної підготовки виробництва.

2.6. У разі потреби бере участь у роботі тендерного комітету.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний будівельник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний будівельник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний будівельник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний будівельник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний будівельник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний будівельник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний будівельник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний будівельник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний будівельник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний будівельник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний будівельник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний будівельник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний будівельник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний будівельник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний будівельник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний будівельник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.