* *
Інструкція для посади "Головний бібліотекар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний бібліотекар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією провідного бібліотекаря: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи;
      - теорію і практику бібліотечної справи;
      - досвід вітчизняних та світових бібліотек;
      - основи економіки і управління бібліотечною справою;
      - організацію праці та технологію бібліотечних процесів;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний бібліотекар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний бібліотекар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний бібліотекар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний бібліотекар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде самостійну ділянку роботи одного з напрямів діяльності бібліотеки або в одному із її відділів.

2.2. Забезпечує вивчення запитів читачів і розробку пропозицій щодо підвищення ефективності їх обслуговування.

2.3. Здійснює науково-дослідну та науково-методичну діяльність в галузі бібліотекознавства.

2.4. Бере участь у розробці та реалізації перспективних та поточних планів роботи бібліотеки, бібліотечних нормативних документів та технологій.

2.5. Веде роботу щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

2.6. Бере участь у роботі щодо впровадження та використання автоматизації і механізації бібліотечних процесів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний бібліотекар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний бібліотекар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний бібліотекар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний бібліотекар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний бібліотекар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний бібліотекар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний бібліотекар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний бібліотекар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний бібліотекар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний бібліотекар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний бібліотекар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний бібліотекар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний бібліотекар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний бібліотекар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний бібліотекар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний бібліотекар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.