* *
Інструкція для посади "Головний бібліограф", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний бібліограф" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією провідного бібліографа: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи;
      - теорію і практику бібліографічно-інформаційної діяльності;
      - досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліографії та інформації;
      - основи організації праці, технології бібліотечних процесів;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний бібліограф призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний бібліограф підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний бібліограф керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний бібліограф під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде самостійну ділянку інформаційно-бібліографічної роботи.

2.2. Бере участь у розробці програм, планів, положень, інших документів, що сприяють інформаційній діяльності.

2.3. Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів.

2.4. Організовує роботу щодо складання бібліографічних покажчиків, переліків літератури, методичних посібників з питань бібліографії.

2.5. Бере участь у проведенні наукових досліджень в галузі бібліографії, історії книги.

2.6. Готує бібліографічні довідки підвищеної складності.

2.7. Проводить консультації, організовує публікації рекомендацій щодо удосконалення інформаційно-бібліографічної діяльності.

2.8. Координує інформаційну та бібліографічну діяльність з іншими бібліотеками.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний бібліограф має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний бібліограф має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний бібліограф має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний бібліограф має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний бібліограф має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний бібліограф має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний бібліограф має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний бібліограф має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний бібліограф має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний бібліограф несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний бібліограф несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний бібліограф несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний бібліограф несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний бібліограф несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний бібліограф несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний бібліограф несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.