* *
Інструкція для посади "Головний балетмейстер клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний балетмейстер клубного закладу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією балетмейстера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - основи трудового законодавства та авторського права;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - чинні нормативні акти з питань розвитку художньої творчості;
      - основи музичної драматургії;
      - основи режисури та акторської майстерності щодо її застосування в хореографічному мистецтві;
      - методологію і організацію творчого процесу;
      - сучасний та класичний репертуар;
      - принципи формування репертуару;
      - методологію і організацію навчально-виховного процесу;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Головний балетмейстер клубного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний балетмейстер клубного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний балетмейстер клубного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний балетмейстер клубного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує загальною роботою хореографічного колективу, що має звання "народний" (для дорослих) або "зразковий" (для дітей).

2.2. Розробляє творчу концепцію розвитку колективу, формує його репертуар.

2.3. Бере участь у підготовці щорічних і перспективних планів роботи клубного закладу, проведенні художніх заходів.

2.4. Здійснює постановку хореографічних вистав, танців, танцювальних номерів у концертах.

2.5. Проводить групові та індивідуальні заняття з хореографічної майстерності, забезпечує роботу над тематичною програмою.

2.6. Веде заняття з класичного і характерного тренажу, теорії хореографічного мистецтва.

2.7. Забезпечує навчально-виховний процес у колективі, його виступи з концертами й виставами.

2.8. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо організації та проведення масових видовищ, вистав, тематичних вечорів, театралізованих свят, концертів, карнавалів, народних гулянь тощо.

2.9. Веде облік репетицій, виступів, занять з хореографії.

2.10. Бере участь у складанні кошторису витрат і подає його на затвердження в установленому порядку.

2.11. Головний балетмейстер районного будинку культури надає методичну і практичну допомогу профільним колективам району.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний балетмейстер клубного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний балетмейстер клубного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний балетмейстер клубного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний балетмейстер клубного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний балетмейстер клубного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний балетмейстер клубного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний балетмейстер клубного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний балетмейстер клубного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний балетмейстер клубного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний балетмейстер клубного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний балетмейстер клубного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний балетмейстер клубного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний балетмейстер клубного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний балетмейстер клубного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний балетмейстер клубного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний балетмейстер клубного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.